Čet 29 Nov 2007

29.11.2007 - Obvestilo o spremembi pravil upravljanja vzajemnih skladov

JAVNO OBVESTILO O SPREMEMBI PRAVIL UPRAVLJANJA VZAJEMNIH SKLADOV

ABANČNA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Pražakova ulica 8, Ljubljana, v skladu s 121. členom Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 ZISDU-1-UPB1 in 68/05-Odločba US, 114/06 ZUE, 67/07 ZTFI in 92/07-ZISDU-1B, ZISDU-1) obvešča javnost o spremembi pravil upravljanja vzajemnih skladov Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA, Abančna DZU DELNIŠKI ZDA, DELNIŠKI EVROPA VIPA INVEST in DELNIŠKI SVET

Vzajemni skladi, katerih pravila upravljanja se spreminjajo:

Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA; Abančna DZU DELNIŠKI ZDA, DELNIŠKI EVROPA VIPA INVEST in DELNIŠKI SVET.

Firma, sedež in matična številka družbe za upravljanje:

ABANČNA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Pražakova ulica 8, Ljubljana, matična številka 5865727.

Datum pridobitve soglasja Agencije za trg vrednostnih papirjev k spremembi pravil upravljanja:

20. 11. 2007.

Navedba razlogov za spremembo pravil upravljanja:

Pravila upravljanja, ki predstavljajo sestavni del prospekta vzajemnega sklada, se spreminjajo zaradi spremembe imen vzajemnih skladov, združitve prospektov in pravil upravljanja vzajemnih skladov Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA, Abančna DZU DELNIŠKI ZDA, DELNIŠKI EVROPA VIPA INVEST, DELNIŠKI SVET, z vključenimi skupnimi pravili upravljanja, zaradi zaokrožitve zneskov ob pretvorbi iz tolarjev v evre, zaradi povišanja najmanjšega zneska periodičnega vplačila v vzajemni sklad Abančna DZU DELNIŠKI EVROPA, zaradi poenostavitve postopka pristopa k vzajemnim skladom in postopka zahtevka za izplačilo in prenos sredstev, zaradi poenotenja prospektov in pravil upravljanja s prospekti in pravili upravljanja drugih vzajemnih skladov, ki jih upravlja ABANČNA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., ter zaradi uskladitve pravil upravljanja vzajemnega sklada s predpisi, izdanimi na podlagi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 ZISDU-1-UPB1 in 68/05-Odločba US, 114/06 ZUE, 67/07 ZTFI in 92/07-ZISDU-1B, ZISDU-1).

Navedba ključnih sprememb pravil upravljanja:

Ključne spremembe pravil upravljanja vzajemnega sklada so:

 • sprememba imen vzajemnih skladov:
 • vzajemni sklad DELNIŠKI EVROPA VIPA INVEST se preimenuje v vzajemni sklad Abančna DZU DELNIŠKI EVROPA,
 • vzajemni sklad DELNIŠKI SVET se preimenuje v vzajemni sklad Abančna DZU DELNIŠKI SVET;
 • združitev pravil upravljanja vzajemnih skladov Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA, Abančna DZU DELNIŠKI ZDA, DELNIŠKI EVROPA VIPA INVEST, DELNIŠKI SVET v skupna pravila upravljanja vzajemnih skladov Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA, Abančna DZU DELNIŠKI ZDA, Abančna DZU DELNIŠKI EVROPA, Abančna DZU DELNIŠKI SVET;
 • uvedba nove SHEME F za vlagatelje z visokimi vplačili;
 • vlagateljeva obveznost sporočiti spremembe podatkov, podanih v pristopni izjavi;
 • nove možnosti za izročitev zahteve za izplačilo odkupne vrednosti investicijskega kupona vzajemnega sklada - možnost izročitve zahteve po pošti, preko faksa, elektronske pošte;
 • možnost znižanja oziroma oprostitve plačila vstopnih stroškov za vlagatelje v vzajemni sklad v času trajanja posebnih trženjskih akcij;
 • sprememba naslednjih zneskov zaradi zaokrožitve ob pretvorbi iz tolarjev v evre:
 • zneski vplačil v okviru SHEME A, od višine katerih je odvisna stopnja vstopnih stroškov v odstotku od vrednosti vplačila,
 • zneski najmanjšega periodičnega vplačila v vzajemni sklad v okviru SHEME C;
 • povišanje najmanjšega zneska periodičnega vplačila v vzajemni sklad Abančna DZU DELNIŠKI EVROPA, in sicer iz dvajsetih (20) evrov na trideset (30) evrov, zaradi porasta vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada na blizu 20 evrov;
 • nadomestitev obrazcev pristopnih izjav k pravilom upravljanja vzajemnega sklada z enim obrazcem pristopne izjave za vse vzajemne sklade in sheme, ki so vključene v skupni prospekt;
 • nadomestitev obrazcev zahtev za izplačilo, zahtev za periodično izplačilo, zahtev za prenos odkupne vrednosti enot premoženja vzajemnega sklada med skladi z enim obrazcem zahteve za izplačilo za vse vzajemne sklade in vse sheme, ki so vključene v skupni prospekt, z izjemo SHEME D pri vzajemnem skladu Abančna DZU DELNIŠKI EVROPA, za katero je poseben obrazec zahteve za izplačilo.

Opredelitev posledic sprememb pravil upravljanja, predvsem z vidika ocene spremembe tveganja za vlagatelje:

Sprememba pravil upravljanja z vidika ocene spremembe tveganja ne bo imela posledic za vlagatelje.

Navedba elektronskega naslova, na katerem bo dostopno besedilo sprememb ter prečiščeno besedilo skupnega prospekta z vključenimi skupnimi pravili upravljanja in besedila sprememb izvlečkov prospektov ter prečiščena besedila izvlečkov prospektov:

Besedilo sprememb in prečiščeno besedilo skupnega prospekta vzajemnih skladov Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA, Abančna DZU DELNIŠKI ZDA, Abančna DZU DELNIŠKI EVROPA in Abančna DZU DELNIŠKI SVET, z vključenimi spremenjenimi pravili upravljanja, ter besedila sprememb in prečiščena besedila izvlečkov prospektov vzajemnih skladov Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA, Abančna DZU DELNIŠKI ZDA, Abančna DZU DELNIŠKI EVROPA in Abančna DZU DELNIŠKI SVET z vključenimi skupnimi pravili upravljanja ter izvleček prospekta bodo dostopni na spletni strani abancna-dzu.si od 30.11.2007.   

Datum začetka veljavnosti spremenjenih pravil upravljanja vzajemnega sklada:

Spremembe pravil upravljanja začnejo veljati z dnem 1. 3. 2008.

Imetniki investicijskih kuponov bodo pisno obveščeni o spremembi pravil upravljanja vzajemnih skladov.

ABANČNA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., je dolžna na zahtevo imetnikom investicijskih kuponov vzajemnih skladov poslati besedilo sprememb pravil upravljanja vzajemnih skladov in prečiščeno besedilo spremenjenih pravil upravljanja vzajemnih skladov.

 

Uprava družbe

Zapri

Želim izvedeti več

V primeru, da ste mlajši od 15 let, za oddajo povpraševanja potrebujete privolitev staršev ali skrbnika.

Privolim, da lahko družba Triglav Skladi d.o.o. moje osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefon, e-pošta) in druge podatke, zbrane preko spletnega brskalnika, zbira in uporablja za neposredno trženje, profiliranje, spremljanje obnašanja ciljnega kupca in občasno prejemanje prilagojenih sporočil po e-pošti oziroma telefonu (tudi SMS). Privolitev lahko kadarkoli prekličem. Moje podatke lahko obdelujejo samo pooblaščeni zaposleni in pogodbeni obdelovalci družbe. S potrditvijo sem seznanjen, da so podrobnejše informacije o varstvu osebnih podatkov, vključno s pravicami posameznika, dostopne v rubriki Politika zasebnosti.

Obveščanje izvaja družba Triglav Skladi d.o.o. Z vašo privolitvijo vam bomo lahko pripravili ponudbe, ki bodo prilagojene prav vašim potrebam, zahtevam in interesom oz. vašemu profilu. Na podlagi prepoznanih interesov, navad, potreb, zahtev in želja se bomo lahko posebej posvetili temu, da vam v največji možni meri ponudimo zgolj tisto, kar resnično potrebujete. Redno vas bomo lahko obveščali o vam prilagojenih ponudbah, storitvah in novostih družb Skupine Triglav, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami (sem sodijo Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Skupna pokojninska družba, d.d., Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. – za popoln, ažuriran seznam družb prosimo obiščite spletno stran Skupine Triglav, www.triglav.eu).

Pomembno:

Seznanitvene informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov

Družba Triglav Skladi d.o.o. vaše osebne podatke, ki jih obdeluje na podlagi vaše privolitve in za namene, ki so opredeljeni zgoraj ter natančneje opisani tukaj hrani do preklica privolitve z vaše strani.

Posameznik lahko kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov za zgoraj opredeljene namene ali ugovarja obdelavi osebnih podatkov za neposredno trženje. Posameznik lahko zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav Skladi, d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, ali na dpo@triglavskladi.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v družbi Triglav Skladi d.o.o. lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: dpo@triglavskladi.si.

Za uspešno oddajo morate sprejeti privolitev. V kolikor ne želite, lahko še vedno stopite v stik z nami prek 080 10 19.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Uporabnike spletnega mesta www.triglavskladi.si seznanjamo, da bomo vse podatke in informacije, pridobljene od uporabnikov, uporabljali izključno za potrebe komuniciranja z njimi v zvezi s trženjem Triglav vzajemnih skladov in ostalih tako obstoječih kot tudi novih produktov in storitev družbe Triglav Skladi. V zvezi z varstvom osebnih podatkov zagotavljamo, da bo družba za upravljanje kot upravljavec zbirke osebnih podatkov z njimi postopala v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. S tem ko uporabnik posreduje podatke družbi Triglav Skladi s potrditvijo njihovega vnosa v izbrane kontaktne obrazce, dovoljuje, da družba navedene podatke obdeluje za zgoraj opredeljene namene v svojih zbirkah podatkov. Podatke lahko družba Triglav Skladi ali z njene strani pooblaščen pogodbeni obdelovalec podatkov obdeluje do pisnega preklica privolitve, ki ga uporabnik posreduje Družbi. Pisni preklic se lahko nanaša tudi le na posamezen namen oziroma storitev (npr. pošiljanje ponudb, anketiranje, ipd.). Uporabnik lahko družbi po elektronski pošti kadar koli sporoči, katerih vrst elektronskih sporočil oziroma vsebin na svoj e-poštni naslov ne želi več prejemati. Več na https://www.triglavskladi.si/pravno-obvestilo

Varčevanje za pokojnino – kdaj je potrebno začeti?

Preberite e-vodič 3 koraki do brezskrbne prihodnosti

Preberite e-vodič