Pet 20 Okt 2006

20.10.2006 - Javno obvestilo o spremembi pravil upravljanja vzajemnih skladov

ABANČNA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Slovenska 58, Ljubljana, 

v skladu s 121. členom Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 - ZISDU-1-UPB1 in 68/05-Odločba US, ZISDU-1) obvešča javnost o spremembi pravil upravljanja vzajemnih skladov DELNIŠKI ZAJČEK, MEŠANI VIPEK, URAVNOTEŽENI POLŽEK in OBVEZNIŠKI SOVA.

Vzajemni skladi, katerih pravila upravljanja se spreminjajo:

DELNIŠKI ZAJČEK, MEŠANI VIPEK, URAVNOTEŽENI POLŽEK in OBVEZNIŠKI SOVA.

Firma, sedež in matična številka družbe za upravljanje:

ABANČNA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Slovenska 58, Ljubljana, matična številka 5865727.

Datum pridobitve soglasja Agencije za trg vrednostnih papirjev k spremembi pravil upravljanja:

11.10.2006.

Navedba razlogov za spremembo pravil upravljanja:

Pravila upravljanja, ki predstavljajo sestavni del prospektov vzajemnih skladov, se spreminjajo zaradi spremembe imen vzajemnih skladov, združitve prospektov in pravil upravljanja vzajemnih skladov DELNIŠKI ZAJČEK, MEŠANI VIPEK, URAVNOTEŽENI POLŽEK, OBVEZNIŠKI SOVA v skupni prospekt vzajemnih skladov Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI, Abančna DZU MEŠANI, Abančna DZU URAVNOTEŽENI, Abančna DZU OBVEZNIŠKI z vključenimi skupnimi pravili upravljanja, zaradi poenotenja prospektov in pravil upravljanja s prospekti in pravili upravljanja drugih vzajemnih skladov, ki jih upravlja ABANČNA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., ter zaradi uskladitve pravil upravljanja vzajemnih skladov s Sklepom o podrobnejši vsebini pravil upravljanja vzajemnega sklada (Uradni list RS, št. 80/03 in 126/04) in drugimi predpisi, izdanimi na podlagi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 - ZISDU-1-UPB1 in 68/05-Odločba US, ZISDU-1).

Navedba ključnih sprememb pravil upravljanja:

Ključne spremembe pravil upravljanja vzajemnih skladov DELNIŠKI ZAJČEK, MEŠANI VIPEK, URAVNOTEŽNI POLŽEK in OBVEZNIŠKI SOVA so:

  • sprememba imen vzajemnih skladov: vzajemni sklad DELNIŠKI ZAJČEK se preimenuje v vzajemni sklad Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI, vzajemni sklad MEŠANI VIPEK  se preimenuje v vzajemni sklad Abančna DZU MEŠANI, vzajemni sklad URAVNOTEŽENI POLŽEK se preimenuje v vzajemni sklad Abančna DZU URAVNOTEŽENI, vzajemni sklad OBVEZNIŠKI SOVA se preimenuje v vzajemni sklad Abančna DZU OBVEZNIŠKI;
  • združitev pravil upravljanja vzajemnih skladov DELNIŠKI ZAJČEK, MEŠANI VIPEK, URAVNOTEŽENI POLŽEK, OBVEZNIŠKI SOVA v skupna pravila upravljanja vzajemnih skladov Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI, Abančna DZU MEŠANI, Abančna DZU URAVNOTEŽENI, Abančna DZU OBVEZNIŠKI;
  • sprememba prikaza celotnih stroškov poslovanja vzajemnih skladov, vključno z metodologijo za njihov obračun;
  • uvedba prikaza stopnje obrata naložb vzajemnega sklada;
  • odstranitev prikaza celotnih stroškov vlagatelja v investicijske kupone vzajemnega sklada;
  • uvedba nove SHEME F za vlagatelje v visokimi vplačili;
  • prikaz seznama vpisnih mest, kjer je mogoče pristopiti k pravilom upravljanja vzajemnih skladov, v prospektu namesto v prilogi k prospektu;
  • sprememba obrazcev pristopne izjave k pravilom upravljanja, zahteve za izplačilo in zahteve za prenos enot vzajemnega sklada, nov obrazec: Profil vlagatelja;
  • redakcijski popravki.

Ključna sprememba pravil upravljanja vzajemnega sklada OBVEZNIŠKI SOVA je:

  • renominacija investicijskih kuponov vzajemnega sklada.

Opredelitev posledic sprememb pravil upravljanja, predvsem z vidika ocene spremembe tveganja za vlagatelje:

Sprememba pravil upravljanja z vidika ocene spremembe tveganja ne bo imela posledic za vlagatelje.

Navedba elektronskega naslova, na katerem bodo dostopna besedila spremenjenih prospektov z vključenimi spremenjenimi pravil upravljanja, besedila spremenjenih izvlečkov prospektov in prečiščena besedila skupnega prospekta z vključenimi skupnimi pravili upravljanja ter izvlečki prospekta:

Spremenjena besedila prospektov vzajemnih skladov DELNIŠKI ZAJČEK, MEŠANI VIPEK, URAVNOTEŽENI POLŽEK, OBVEZNIŠKI SOVA z vključenimi spremenjenimi pravili upravljanja, besedila spremenjenih izvlečkov prospektov in prečiščeno besedilo skupnega prospekta vzajemnih skladov Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI, Abančna DZU MEŠANI, Abančna DZU URAVNOTEŽENI, Abančna DZU OBVEZNIŠKI z vključenimi skupnimi pravili upravljanja ter izvlečkov prospekta bodo dostopni na spletni strani abancna-dzu.si od 20.10.2006 dalje.

Datum začetka veljavnosti spremenjenih pravil upravljanja vzajemnih skladov:

Spremembe pravil upravljanja začnejo veljati z dnem 18.01.2007.

Imetniki investicijskih kuponov vzajemnih skladov bodo pisno obveščeni o spremembi pravil upravljanja vzajemnih skladov.

ABANČNA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., je dolžna na zahtevo imetnikom investicijskih kuponov vzajemnih skladov poslati besedilo sprememb pravil upravljanja vzajemnih skladov in prečiščeno besedilo spremenjenih pravil upravljanja vzajemnih skladov.

To obvestilo je bilo objavljeno v časniku Finance 18.10.2006.

 

Uprava družbe

Spremenjena pravila upravljanja:

 

 

Zapri

Želim izvedeti več

V primeru, da ste mlajši od 15 let, za oddajo povpraševanja potrebujete privolitev staršev ali skrbnika.

Privolim, da lahko družba Triglav Skladi d.o.o. moje osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefon, e-pošta) in druge podatke, zbrane preko spletnega brskalnika, zbira in uporablja za neposredno trženje, profiliranje, spremljanje obnašanja ciljnega kupca in občasno prejemanje prilagojenih sporočil po e-pošti oziroma telefonu (tudi SMS). Privolitev lahko kadarkoli prekličem. Moje podatke lahko obdelujejo samo pooblaščeni zaposleni in pogodbeni obdelovalci družbe. S potrditvijo sem seznanjen, da so podrobnejše informacije o varstvu osebnih podatkov, vključno s pravicami posameznika, dostopne v rubriki Politika zasebnosti.

Obveščanje izvaja družba Triglav Skladi d.o.o. Z vašo privolitvijo vam bomo lahko pripravili ponudbe, ki bodo prilagojene prav vašim potrebam, zahtevam in interesom oz. vašemu profilu. Na podlagi prepoznanih interesov, navad, potreb, zahtev in želja se bomo lahko posebej posvetili temu, da vam v največji možni meri ponudimo zgolj tisto, kar resnično potrebujete. Redno vas bomo lahko obveščali o vam prilagojenih ponudbah, storitvah in novostih družb Skupine Triglav, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami (sem sodijo Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Skupna pokojninska družba, d.d., Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. – za popoln, ažuriran seznam družb prosimo obiščite spletno stran Skupine Triglav, www.triglav.eu).

Pomembno:

Seznanitvene informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov

Družba Triglav Skladi d.o.o. vaše osebne podatke, ki jih obdeluje na podlagi vaše privolitve in za namene, ki so opredeljeni zgoraj ter natančneje opisani tukaj hrani do preklica privolitve z vaše strani.

Posameznik lahko kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov za zgoraj opredeljene namene ali ugovarja obdelavi osebnih podatkov za neposredno trženje. Posameznik lahko zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav Skladi, d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, ali na dpo@triglavskladi.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v družbi Triglav Skladi d.o.o. lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: dpo@triglavskladi.si.

Za uspešno oddajo morate sprejeti privolitev. V kolikor ne želite, lahko še vedno stopite v stik z nami prek 080 10 19.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Uporabnike spletnega mesta www.triglavskladi.si seznanjamo, da bomo vse podatke in informacije, pridobljene od uporabnikov, uporabljali izključno za potrebe komuniciranja z njimi v zvezi s trženjem Triglav vzajemnih skladov in ostalih tako obstoječih kot tudi novih produktov in storitev družbe Triglav Skladi. V zvezi z varstvom osebnih podatkov zagotavljamo, da bo družba za upravljanje kot upravljavec zbirke osebnih podatkov z njimi postopala v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. S tem ko uporabnik posreduje podatke družbi Triglav Skladi s potrditvijo njihovega vnosa v izbrane kontaktne obrazce, dovoljuje, da družba navedene podatke obdeluje za zgoraj opredeljene namene v svojih zbirkah podatkov. Podatke lahko družba Triglav Skladi ali z njene strani pooblaščen pogodbeni obdelovalec podatkov obdeluje do pisnega preklica privolitve, ki ga uporabnik posreduje Družbi. Pisni preklic se lahko nanaša tudi le na posamezen namen oziroma storitev (npr. pošiljanje ponudb, anketiranje, ipd.). Uporabnik lahko družbi po elektronski pošti kadar koli sporoči, katerih vrst elektronskih sporočil oziroma vsebin na svoj e-poštni naslov ne želi več prejemati. Več na https://www.triglavskladi.si/pravno-obvestilo

Mesečno poročilo

Mesečno poročilo podskladov KS Triglav VS junij 2021

Preberite poročilo