Čet 19 Maj 2005

19.05.2005 - Odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev

Obvestilo o prejemu odločb Agencije za trg vrednostnih papirjev o uskladitvi poslovanja Posebnega uravnoteženega vzajemnega sklada Polžek in Posebnega obvezničnega vzajemnega sklada Sova

Abančna DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Slovenska 58, Ljubljana, v skladu s 103. členom Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje - ZISDU - 1 (Uradni list RS št. 110/02, 73/03, 32/04 in 42/04) in Sklepom o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Uradni list RS št. 80/03 in 126/04), Abančna DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Slovenska 58, 1000 Ljubljana, obvešča javnost, da je dne 17.05.2005 prejela odločbi Agencije za trg vrednostnih papirjev:

- Opr. št. 83A/1/AG/04-(287), 54/1/AG/04 IN 74/1/AG/04, z dne 11.05.2005 za posebni uravnoteženi vzajemni sklad Polžek, s katero je Agencija za trg vrednostnih papirjev odločila:

1. Družbi Abančna DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Slovenska 58, Ljubljana, se izda dovoljenje za javno objavo prospekta vzajemnega sklada URAVNOTEŽENI POLŽEK z vključenimi pravili upravljanja, z dne 20.04.2005, ki ga je Agencija prejela dne 6.5.2005 in dovoljenje za javno objavo izvlečka prospekta vzajemnega sklada URAVNOTEŽENI POLŽEK z dne 20.04.2005, ki ga je Agencija prejela dne 6.5.2005;

2. Družbi Abančna DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Slovenska 58, Ljubljana, se izda soglasje k spremembi pravil upravljanja posebnega uravnoteženega vzajemnega sklada POLŽEK, katerega ime se po uskladitvi z določbami Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 73/03 - sklep US, 32/04 - avtentična razlaga in 42/04) glasi vzajemni sklad URAVNOTEŽENI POLŽEK, ki so sestavni del prospekta vzajemnega sklada URAVNOTEŽENI POLŽEK z dne 20.04.2005, ki ga je Agencija prejela dne 6.5.2005;

3. Ugotovi se, da je družba Abančna DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Slovenska 58, Ljubljana, uskladila poslovanje posebnega uravnoteženega vzajemnega sklada POLŽEK, katerega ime se po novem glasi vzajemni sklad URAVNOTEŽENI POLŽEK, z določbami Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 73/04 - sklep US, 32/04 - avtentična razlaga in 42/04).

- Opr. št. 83/A/23/AG/04-(292), 54/23/AG/04 in 74/23/AG/04, z dne 11.05.2005 za posebni obveznični vzajemni sklad Sova, s katero je Agencija za trg vrednostnih papirjev odločila:

1. Abančni DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Slovenska 58, Ljubljana, se izda dovoljenje za javno objavo prospekta vzajemnega sklada OBVEZNIŠKI SOVA z vključenimi pravili upravljanja, z dne 20.04.2005 in dovoljenje za javno objavo izvlečka prospekta vzajemnega sklada OBVEZNIŠKI SOVA, z dne 20.4.2005;

2. Abančni DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Slovenska 58, Ljubljana, se izda soglasje k spremembi pravil upravljanja Posebnega obvezničnega vzajemnega sklada SOVA, katerega ime se po uskladitvi z določbami Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 73/03 - sklep US, 32/04 - avtentična razlaga in 42/04) glasi vzajemni sklad OBVEZNIŠKI SOVA, ki so sestavni del prospekta vzajemnega sklada OBVEZNIŠKI SOVA, z dne 20.04.2005;

3. Ugotovi se, da je družba Abančna DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Slovenska 58, Ljubljana, uskladila poslovanje Posebnega obvezničnega vzajemnega sklada SOVA, katerega ime se po novem glasi vzajemni sklad OBVEZNIČNI SOVA, z določbami Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 73/04 - sklep US, 32/04 - avtentična razlaga in 42/04).

Abančna DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Slovenska 58, Ljubljana bo vse imetnike investicijskih kuponov posebnega uravnoteženega vzajemnega sklada POLŽEK in posebnega obvezničnega vzajemnega sklada SOVA pisno obvestila in javno objavila obvestilo o zgoraj navedenih spremembah v roku določenim z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje - ZISDU - 1 (Uradni list RS št. 110/02, 73/03, 32/04 in 42/04). Od dneva objave javnega obvestila  o spremembi pravil upravljanja, to je od dne 25.5.2005, bo besedilo pravil upravljanja, ki so sestavni del prospekta vzajemnega sklada URAVNOTEŽENI POLŽEK in OBVEZNIŠKI SOVA na voljo tudi na spletni strani abancna-dzu.si.

 

Abančna DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.

Uprava

Zapri

Želim izvedeti več

V primeru, da ste mlajši od 15 let, za oddajo povpraševanja potrebujete privolitev staršev ali skrbnika.

Privolim, da lahko družba Triglav Skladi d.o.o. moje osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefon, e-pošta) in druge podatke, zbrane preko spletnega brskalnika, zbira in uporablja za neposredno trženje, profiliranje, spremljanje obnašanja ciljnega kupca in občasno prejemanje prilagojenih sporočil po e-pošti oziroma telefonu (tudi SMS). Privolitev lahko kadarkoli prekličem. Moje podatke lahko obdelujejo samo pooblaščeni zaposleni in pogodbeni obdelovalci družbe. S potrditvijo sem seznanjen, da so podrobnejše informacije o varstvu osebnih podatkov, vključno s pravicami posameznika, dostopne v rubriki Politika zasebnosti.

Obveščanje izvaja družba Triglav Skladi d.o.o. Z vašo privolitvijo vam bomo lahko pripravili ponudbe, ki bodo prilagojene prav vašim potrebam, zahtevam in interesom oz. vašemu profilu. Na podlagi prepoznanih interesov, navad, potreb, zahtev in želja se bomo lahko posebej posvetili temu, da vam v največji možni meri ponudimo zgolj tisto, kar resnično potrebujete. Redno vas bomo lahko obveščali o vam prilagojenih ponudbah, storitvah in novostih družb Skupine Triglav, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami (sem sodijo Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Skupna pokojninska družba, d.d., Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. – za popoln, ažuriran seznam družb prosimo obiščite spletno stran Skupine Triglav, www.triglav.eu).

Pomembno:

Seznanitvene informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov

Družba Triglav Skladi d.o.o. vaše osebne podatke, ki jih obdeluje na podlagi vaše privolitve in za namene, ki so opredeljeni zgoraj ter natančneje opisani tukaj hrani do preklica privolitve z vaše strani.

Posameznik lahko kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov za zgoraj opredeljene namene ali ugovarja obdelavi osebnih podatkov za neposredno trženje. Posameznik lahko zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav Skladi, d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, ali na dpo@triglavskladi.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v družbi Triglav Skladi d.o.o. lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: dpo@triglavskladi.si.

Za uspešno oddajo morate sprejeti privolitev. V kolikor ne želite, lahko še vedno stopite v stik z nami prek 080 10 19.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Uporabnike spletnega mesta www.triglavskladi.si seznanjamo, da bomo vse podatke in informacije, pridobljene od uporabnikov, uporabljali izključno za potrebe komuniciranja z njimi v zvezi s trženjem Triglav vzajemnih skladov in ostalih tako obstoječih kot tudi novih produktov in storitev družbe Triglav Skladi. V zvezi z varstvom osebnih podatkov zagotavljamo, da bo družba za upravljanje kot upravljavec zbirke osebnih podatkov z njimi postopala v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. S tem ko uporabnik posreduje podatke družbi Triglav Skladi s potrditvijo njihovega vnosa v izbrane kontaktne obrazce, dovoljuje, da družba navedene podatke obdeluje za zgoraj opredeljene namene v svojih zbirkah podatkov. Podatke lahko družba Triglav Skladi ali z njene strani pooblaščen pogodbeni obdelovalec podatkov obdeluje do pisnega preklica privolitve, ki ga uporabnik posreduje Družbi. Pisni preklic se lahko nanaša tudi le na posamezen namen oziroma storitev (npr. pošiljanje ponudb, anketiranje, ipd.). Uporabnik lahko družbi po elektronski pošti kadar koli sporoči, katerih vrst elektronskih sporočil oziroma vsebin na svoj e-poštni naslov ne želi več prejemati. Več na https://www.triglavskladi.si/pravno-obvestilo

Mesečno poročilo

Mesečno poročilo podskladov KS Triglav VS junij 2021

Preberite poročilo