Pet 13 Jul 2007

13.07.2007 - Obvestilo o prejemu Odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev za vzajemni sklad Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD in Obvestilo o vpisu spremembe poslovnega naslova družbe Abančna DZU d.o.o.

V skladu s 103. členom Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05-ZISDU-1-UPB1, 68/05-odločba US, 28/06-ZTVP-1B in 114/06-ZUE) ter Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Uradni list RS, št. 80/03 in 126/04) družba Abančna DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana (Abančna DZU d.o.o.) objavlja

1. Obvestilo o prejemu Odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev za vzajemni sklad Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD

Abančna DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Slovenska 58, Ljubljana je dne 10.07.2007 prejela Odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev z dne 03.07.2007, s katero je bilo odločeno, da se družbi za upravljanje Abančna DZU d.o.o. izda:

  • opr. št. 82/138/AG/07 (220), soglasje k pravilom upravljanja vzajemnega sklada Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD, ki so sestavni del prospekta  vzajemnega sklada Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD z dne 27.06.2007;
  • opr. št. 74/138/AG/07, dovoljenje za javno objavo prospekta vzajemnega sklada Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD z dne 27.06.2007 in dovoljenje za javno objavo izvlečka prospekta vzajemnega sklada Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD z dne 27.06.2007;
  • opr. št. 27/138/AG/07, dovoljenje za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za račun vzajemnega sklada Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD z Abanko Vipo d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana;
  • opr. št. 79/106/AG/07, dovoljenje za upravljanje vzajemnega sklada Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD.

Prospekt z vključenimi pravili upravljanja in izvleček prospekta vzajemnega sklada Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD bosta vlagateljem brezplačno na razpolago na sedežu družbe Abančna DZU d.o.o., Slovenska 58, Ljubljana in na vseh v prospektu navedenih pooblaščenih vpisnih mestih ter javno objavljena na spletni strani abancna-dzu.si od dneva te objave dalje.

Družba za upravljanje bo pričela sprejemati pristopne izjave in vplačila v vzajemni sklad Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD dne 06.08.2007.

2. Obvestilo o vpisu spremembe poslovnega naslova družbe Abančna DZU d.o.o. v sodni register

Družba Abančna DZU d.o.o. je dne 12.07.2007 prejela Sklep Okrožnega sodišče v Ljubljani z dne 06.07.2007 o vpisu spremembe poslovnega naslova družbe Abančna DZU d.o.o. v sodni register.

Novi poslovni naslov družbe se glasi: Pražakova ulica 8, Ljubljana.

 

To obvestilo je bilo dne 13.07.2007 objavljeno v časniku Finance.

 

Uprava družbe

Zapri

Želim izvedeti več

V primeru, da ste mlajši od 15 let, za oddajo povpraševanja potrebujete privolitev staršev ali skrbnika.

Privolim, da lahko družba Triglav Skladi d.o.o. moje osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefon, e-pošta) in druge podatke, zbrane preko spletnega brskalnika, zbira in uporablja za neposredno trženje, profiliranje, spremljanje obnašanja ciljnega kupca in občasno prejemanje prilagojenih sporočil po e-pošti oziroma telefonu (tudi SMS). Privolitev lahko kadarkoli prekličem. Moje podatke lahko obdelujejo samo pooblaščeni zaposleni in pogodbeni obdelovalci družbe. S potrditvijo sem seznanjen, da so podrobnejše informacije o varstvu osebnih podatkov, vključno s pravicami posameznika, dostopne v rubriki Politika zasebnosti.

Obveščanje izvaja družba Triglav Skladi d.o.o. Z vašo privolitvijo vam bomo lahko pripravili ponudbe, ki bodo prilagojene prav vašim potrebam, zahtevam in interesom oz. vašemu profilu. Na podlagi prepoznanih interesov, navad, potreb, zahtev in želja se bomo lahko posebej posvetili temu, da vam v največji možni meri ponudimo zgolj tisto, kar resnično potrebujete. Redno vas bomo lahko obveščali o vam prilagojenih ponudbah, storitvah in novostih družb Skupine Triglav, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami (sem sodijo Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Skupna pokojninska družba, d.d., Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. – za popoln, ažuriran seznam družb prosimo obiščite spletno stran Skupine Triglav, www.triglav.eu).

Pomembno:

Seznanitvene informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov

Družba Triglav Skladi d.o.o. vaše osebne podatke, ki jih obdeluje na podlagi vaše privolitve in za namene, ki so opredeljeni zgoraj ter natančneje opisani tukaj hrani do preklica privolitve z vaše strani.

Posameznik lahko kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov za zgoraj opredeljene namene ali ugovarja obdelavi osebnih podatkov za neposredno trženje. Posameznik lahko zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav Skladi, d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, ali na dpo@triglavskladi.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v družbi Triglav Skladi d.o.o. lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: dpo@triglavskladi.si.

Za uspešno oddajo morate sprejeti privolitev. V kolikor ne želite, lahko še vedno stopite v stik z nami prek 080 10 19.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Uporabnike spletnega mesta www.triglavskladi.si seznanjamo, da bomo vse podatke in informacije, pridobljene od uporabnikov, uporabljali izključno za potrebe komuniciranja z njimi v zvezi s trženjem Triglav vzajemnih skladov in ostalih tako obstoječih kot tudi novih produktov in storitev družbe Triglav Skladi. V zvezi z varstvom osebnih podatkov zagotavljamo, da bo družba za upravljanje kot upravljavec zbirke osebnih podatkov z njimi postopala v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. S tem ko uporabnik posreduje podatke družbi Triglav Skladi s potrditvijo njihovega vnosa v izbrane kontaktne obrazce, dovoljuje, da družba navedene podatke obdeluje za zgoraj opredeljene namene v svojih zbirkah podatkov. Podatke lahko družba Triglav Skladi ali z njene strani pooblaščen pogodbeni obdelovalec podatkov obdeluje do pisnega preklica privolitve, ki ga uporabnik posreduje Družbi. Pisni preklic se lahko nanaša tudi le na posamezen namen oziroma storitev (npr. pošiljanje ponudb, anketiranje, ipd.). Uporabnik lahko družbi po elektronski pošti kadar koli sporoči, katerih vrst elektronskih sporočil oziroma vsebin na svoj e-poštni naslov ne želi več prejemati. Več na https://www.triglavskladi.si/pravno-obvestilo

Varčevanje za pokojnino – kdaj je potrebno začeti?

Preberite e-vodič 3 koraki do brezskrbne prihodnosti

Preberite e-vodič