Sre 9 Jul 2008

09.07.2008 - Prejem odločbe za vzajemni sklad Abančna DZU DELNIŠKI BALKAN

V skladu s 103. členom Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05-ZISDU-1-UPB1, 68/05-odločba US, 28/06-ZTVP-1B, 114/06-ZUE, 92/07, 109/07-popr. in 65/08-ZISDU-1C) ter Sklepom o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Uradni list RS, št. 80/03 in 126/04) družba ABANČNA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Pražakova ulica 8, Ljubljana (Abančna DZU) objavlja

Obvestilo o prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev za vzajemni sklad Abančna DZU DELNIŠKI BALKAN

Abančna DZU je dne 7. 7. 2008 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev z dne 03.07.2008, opr. št. 82,74,27/153/AG/07-(356) in 79/123/AG/07, s katero je bilo odločeno, da se Abančni DZU izda:

  • soglasje k pravilom upravljanja vzajemnega sklada Abančna DZU DELNIŠKI BALKAN, ki so sestavni del prospekta vzajemnega sklada Abančna DZU DELNIŠKI BALKAN, z dne 19. 6. 2008;
  • dovoljenje za javno objavo prospekta vzajemnega sklada Abančna DZU DELNIŠKI BALKAN z vključenimi  pravili upravljanja, z dne 19. 6. 2008, in dovoljenje za javno objavo izvlečka prospekta vzajemnega sklada Abančna DZU DELNIŠKI BALKAN, z dne 19. 6. 2008;
  • dovoljenje za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za račun vzajemnega skladaAbančna DZU DELNIŠKI BALKAN z Abanko Vipo d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana;
  • dovoljenje za upravljanje vzajemnega sklada Abančna DZU DELNIŠKI BALKAN.

Prospekt z vključenimi pravili upravljanja in izvleček prospekta vzajemnega sklada Abančna DZU DELNIŠKI BALKAN bosta od 25. 7. 2008 dalje vlagateljem brezplačno na razpolago na spletni strani abancna, na sedežu družbe Abančna DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Pražakova ulica 8, Ljubljana, in na vseh pooblaščenih vpisnih mestih, navedenih na spletni strani Abančne DZU.

Družba za upravljanje bo začela sprejemati pristopne izjave in vplačila v vzajemni sklad Abančna DZU DELNIŠKI BALKAN dne 1. 8. 2008.

To obvestilo je bilo dne 9. 7. 2008 objavljeno v časniku Finance.

 

Uprava družbe 

 

 

* Obvestilo: V poglavju 10.2. Vplačilo in izplačilo investicijskih kuponov vzajemnega sklada, Vplačilo oziroma nakup investicijskega kupona je na strani 26 v tretji alinei drugega odstavka prišlo do tipkarske napake. Pravilen zapis se glasi: Najnižji znesek prvega in nadaljnjih vplačil v vzajemni sklad v primeru SHEMA C - VARČEVALNi NAČRT je znesek mesečnega oziroma letnega vplačila, h kateremu se je zavezal vlagatelj v Pristopni izjavi k pravilom upravljanja vzajemnega sklada - SHEMA C - VARČEVALNI NAČRT, vključujoč vstopne stroške (najnižji dogovorjeni znesek vplačila, vključujoč vstopne stroške, ne sme biti nižji od 30,00 EUR za mesečna in 300,00 EUR za letna vplačila);

 

Zapri

Želim izvedeti več

V primeru, da ste mlajši od 15 let, za oddajo povpraševanja potrebujete privolitev staršev ali skrbnika.

Privolim, da lahko družba Triglav Skladi d.o.o. moje osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefon, e-pošta) in druge podatke, zbrane preko spletnega brskalnika, zbira in uporablja za neposredno trženje, profiliranje, spremljanje obnašanja ciljnega kupca in občasno prejemanje prilagojenih sporočil po e-pošti oziroma telefonu (tudi SMS). Privolitev lahko kadarkoli prekličem. Moje podatke lahko obdelujejo samo pooblaščeni zaposleni in pogodbeni obdelovalci družbe. S potrditvijo sem seznanjen, da so podrobnejše informacije o varstvu osebnih podatkov, vključno s pravicami posameznika, dostopne v rubriki Politika zasebnosti.

Obveščanje izvaja družba Triglav Skladi d.o.o. Z vašo privolitvijo vam bomo lahko pripravili ponudbe, ki bodo prilagojene prav vašim potrebam, zahtevam in interesom oz. vašemu profilu. Na podlagi prepoznanih interesov, navad, potreb, zahtev in želja se bomo lahko posebej posvetili temu, da vam v največji možni meri ponudimo zgolj tisto, kar resnično potrebujete. Redno vas bomo lahko obveščali o vam prilagojenih ponudbah, storitvah in novostih družb Skupine Triglav, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami (sem sodijo Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Skupna pokojninska družba, d.d., Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. – za popoln, ažuriran seznam družb prosimo obiščite spletno stran Skupine Triglav, www.triglav.eu).

Pomembno:

Seznanitvene informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov

Družba Triglav Skladi d.o.o. vaše osebne podatke, ki jih obdeluje na podlagi vaše privolitve in za namene, ki so opredeljeni zgoraj ter natančneje opisani tukaj hrani do preklica privolitve z vaše strani.

Posameznik lahko kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov za zgoraj opredeljene namene ali ugovarja obdelavi osebnih podatkov za neposredno trženje. Posameznik lahko zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav Skladi, d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, ali na dpo@triglavskladi.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v družbi Triglav Skladi d.o.o. lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: dpo@triglavskladi.si.

Za uspešno oddajo morate sprejeti privolitev. V kolikor ne želite, lahko še vedno stopite v stik z nami prek 080 10 19.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Uporabnike spletnega mesta www.triglavskladi.si seznanjamo, da bomo vse podatke in informacije, pridobljene od uporabnikov, uporabljali izključno za potrebe komuniciranja z njimi v zvezi s trženjem Triglav vzajemnih skladov in ostalih tako obstoječih kot tudi novih produktov in storitev družbe Triglav Skladi. V zvezi z varstvom osebnih podatkov zagotavljamo, da bo družba za upravljanje kot upravljavec zbirke osebnih podatkov z njimi postopala v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. S tem ko uporabnik posreduje podatke družbi Triglav Skladi s potrditvijo njihovega vnosa v izbrane kontaktne obrazce, dovoljuje, da družba navedene podatke obdeluje za zgoraj opredeljene namene v svojih zbirkah podatkov. Podatke lahko družba Triglav Skladi ali z njene strani pooblaščen pogodbeni obdelovalec podatkov obdeluje do pisnega preklica privolitve, ki ga uporabnik posreduje Družbi. Pisni preklic se lahko nanaša tudi le na posamezen namen oziroma storitev (npr. pošiljanje ponudb, anketiranje, ipd.). Uporabnik lahko družbi po elektronski pošti kadar koli sporoči, katerih vrst elektronskih sporočil oziroma vsebin na svoj e-poštni naslov ne želi več prejemati. Več na https://www.triglavskladi.si/pravno-obvestilo

Varčevanje za pokojnino – kdaj je potrebno začeti?

Preberite e-vodič 3 koraki do brezskrbne prihodnosti

Preberite e-vodič