Čet 6 Jan 2005

06.01.2005 - Sklic 2. redne skupščine posebne delniške investicijske družbe VIPA INVEST d.d.

Direktor Vipe Invest Delniške investicijske družbe d.d. skladno z določbami 10.3.2. točke Statuta družbe sklicujem 2. redno skupščino posebne delniške investicijske družbe VIPA INVEST d.d., ki bo   v ponedeljek, 24. januarja 2005, ob 13. uri v sejni sobi Abanke Vipe d.d., na Erjavčevi ulici 2 v Novi Gorici.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles ter predstavitev notarke

Predlog sklepa: Skupščina izvoli za predsednika skupščine Andreja Krena, za preštevalca glasov Edvarda Abrama in Branko Budihna ter ugotavlja prisotnost vabljene notarke Eve Lučovnik.

2. Spremembe statuta

Predlog sklepa: Skupščina sprejme spremembe statuta ter potrjuje čistopis statuta.

Sprejem sklepov predlagata uprava in nadzorni svet.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo vsi delničarji ali njihovi zastopniki, ki prijavijo upravi družbe svojo udeležbo najkasneje tri dni pred sejo skupščine.

Število glasov posameznega delničarja določajo glasovi delnic, ki so po evidenci vpisani v delniški knjigi najmanj tri delovne dneve pred zasedanjem skupščine in ostanejo vpisani do konca seje. Delničarji, ki jih predstavljajo njihovi pooblaščenci, predložijo pred začetkom skupščine veljavno pooblastilo.

Če na seji ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje (drugi sklic) istega dne, to je 24. januarja 2005, na istem kraju ob 13.30. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala. Gradivo za sejo skupščine, vključno s predlaganimi spremembami in čistopisom statuta, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe na Erjavčevi ulici 2 v Novi Gorici, od dneva objave dalje, vsak delavnik med 9. in 15. uro.

 

Direktor družbe

Zapri

Želim izvedeti več

V primeru, da ste mlajši od 15 let, za oddajo povpraševanja potrebujete privolitev staršev ali skrbnika.

Privolim, da lahko družba Triglav Skladi d.o.o. moje osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefon, e-pošta) in druge podatke, zbrane preko spletnega brskalnika, zbira in uporablja za neposredno trženje, profiliranje, spremljanje obnašanja ciljnega kupca in občasno prejemanje prilagojenih sporočil po e-pošti oziroma telefonu (tudi SMS). Privolitev lahko kadarkoli prekličem. Moje podatke lahko obdelujejo samo pooblaščeni zaposleni in pogodbeni obdelovalci družbe. S potrditvijo sem seznanjen, da so podrobnejše informacije o varstvu osebnih podatkov, vključno s pravicami posameznika, dostopne v rubriki Politika zasebnosti.

Obveščanje izvaja družba Triglav Skladi d.o.o. Z vašo privolitvijo vam bomo lahko pripravili ponudbe, ki bodo prilagojene prav vašim potrebam, zahtevam in interesom oz. vašemu profilu. Na podlagi prepoznanih interesov, navad, potreb, zahtev in želja se bomo lahko posebej posvetili temu, da vam v največji možni meri ponudimo zgolj tisto, kar resnično potrebujete. Redno vas bomo lahko obveščali o vam prilagojenih ponudbah, storitvah in novostih družb Skupine Triglav, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami (sem sodijo Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Skupna pokojninska družba, d.d., Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. – za popoln, ažuriran seznam družb prosimo obiščite spletno stran Skupine Triglav, www.triglav.eu).

Pomembno:

Seznanitvene informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov

Družba Triglav Skladi d.o.o. vaše osebne podatke, ki jih obdeluje na podlagi vaše privolitve in za namene, ki so opredeljeni zgoraj ter natančneje opisani tukaj hrani do preklica privolitve z vaše strani.

Posameznik lahko kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov za zgoraj opredeljene namene ali ugovarja obdelavi osebnih podatkov za neposredno trženje. Posameznik lahko zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav Skladi, d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, ali na dpo@triglavskladi.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v družbi Triglav Skladi d.o.o. lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: dpo@triglavskladi.si.

Za uspešno oddajo morate sprejeti privolitev. V kolikor ne želite, lahko še vedno stopite v stik z nami prek 080 10 19.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Uporabnike spletnega mesta www.triglavskladi.si seznanjamo, da bomo vse podatke in informacije, pridobljene od uporabnikov, uporabljali izključno za potrebe komuniciranja z njimi v zvezi s trženjem Triglav vzajemnih skladov in ostalih tako obstoječih kot tudi novih produktov in storitev družbe Triglav Skladi. V zvezi z varstvom osebnih podatkov zagotavljamo, da bo družba za upravljanje kot upravljavec zbirke osebnih podatkov z njimi postopala v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. S tem ko uporabnik posreduje podatke družbi Triglav Skladi s potrditvijo njihovega vnosa v izbrane kontaktne obrazce, dovoljuje, da družba navedene podatke obdeluje za zgoraj opredeljene namene v svojih zbirkah podatkov. Podatke lahko družba Triglav Skladi ali z njene strani pooblaščen pogodbeni obdelovalec podatkov obdeluje do pisnega preklica privolitve, ki ga uporabnik posreduje Družbi. Pisni preklic se lahko nanaša tudi le na posamezen namen oziroma storitev (npr. pošiljanje ponudb, anketiranje, ipd.). Uporabnik lahko družbi po elektronski pošti kadar koli sporoči, katerih vrst elektronskih sporočil oziroma vsebin na svoj e-poštni naslov ne želi več prejemati. Več na https://www.triglavskladi.si/pravno-obvestilo

Mesečno poročilo

Mesečno poročilo podskladov KS Triglav VS julij 2020

Preberite poročilo