Čet 6 Jan 2005

06.01.2005 - Nasprotni predlog k 2. točki dnevnega reda 2. skupščine posebne delniške investicijske družbe VIPA INVEST d.d.

Na podlagi 287. in 288. člena Zakona o gospodarskih družbah uprava posebne investicijske družbe VIPA INVEST Delniška investicijska družba d.d., Erjavčeva ulica 2, Nova Gorica, objavlja nasprotni predlog k 2. točki dnevnega reda 2. skupščine VIPA INVEST Delniška investicijska družba d.d., Erjavčeva ulica 2, Nova Gorica, sklicane za dne 24. 1. 2005 ob 13. uri v sejni sobi Abanke Vipa d.d., na Erjavčevi ulici 2 v Novi Gorici, ki ga je v zakonitem roku po objavi sklica skupščine podal delničar VIPA Družba za finančno poslovanje in razvoj d.d., Kidričeva ul. 19, Nova Gorica:

Delničar VIPA Družba za finančno poslovanje in razvoj d.d., Kidričeva ul. 19, Nova Gorica predlaga, da se predlog sklepa pod 2. točko dnevnega reda skupščine glasi:

Predlog sklepa: Skupščina sprejme spremembe statuta ter potrjuje čistopis statuta v predlaganem besedilu.

Obrazložitev:

Delničar predlaga, da se predlog sprememb in dopolnitev (in čistopis) statuta, ki sta ga pripravila uprava in nadzorni svet družbe za sprejem na 2. skupščini družbe, spremeni oziroma dopolni v naslednjem:

1. V točki 2.1. se v obeh odstavkih za besedo "Finance" dodajo vejici in besede: časopisu Primorske novice.

2. V točki 4.3.5. Naložbe v pravne osebe, ki so povezane z družbo za upravljanje se prvi odstavek nadomesti z novim prvim odstavkom, ki se glasi: Družba za upravljanje ne bo vlagala za račun investicijske družbe sredstev v pravne osebe, ki so posredno ali neposredno povezane z družbo za upravljanje.

Drugi in tretji odstavek točke 4.3.5. se črtata.

3. V točki 8.2. Nadzorni svet se v podtočki 8.2.1.1. za besedo "nadzorni svet" doda vejica in besede: ki zastopa interese delničarjev.

V podtočki 8.2.2.1. se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi: Predlog za izvolitev članov nadzornega sveta pripravi nadzorni svet na podlagi predhodnega pisnega soglasja delničarjev. Šteje se, da je soglasje delničarjev doseženo, če z volilnim predlogom soglašajo vsaj trije od petih največjih delničarjev.

V podtočki 8.2.2.3. se za prvo alinejo doda nova druga alineja, ki se glasi: - za sklenitev pogodbe, katere vrednost presega sto milijonov Sit;

Dosedanja druga, tretja in četrta alineja pa postanejo tretja, četrta in peta alineja.

4. V točki 10.1. se spremeni številka "1.5 % (ena 50/100 odstotkov)" v številko: 0,85 % (nič celih 85/100).

Stališče uprave do prejetega nasprotnega predloga: Uprava družbe se ne strinja z nasprotnim predlogom, ki ga je podal delničar VIPA Družba za finančno poslovanje in razvoj d.d., Kidričeva ul. 19, Nova Gorica. Uprava posebne investicijske družbe VIPA INVEST Delniške investicijske družbe d.d. obvešča delničarje, da je nasprotni predlog delničarja VIPA Družba za finančno poslovanje in razvoj d.d., Kidričeva ul. 19, Nova Gorica s predlaganimi spremembami in čistopisom statuta, na vpogled na sedežu družbe na Erjavčevi ulici 2 v Novi Gorici, od dneva objave dalje, vsak delavnik med 9:00 in 15:00 uro.

 

Uprava družbe

 

Zapri

Želim izvedeti več

V primeru, da ste mlajši od 15 let, za oddajo povpraševanja potrebujete privolitev staršev ali skrbnika.

Privolim, da lahko družba Triglav Skladi d.o.o. moje osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefon, e-pošta) in druge podatke, zbrane preko spletnega brskalnika, zbira in uporablja za neposredno trženje, profiliranje, spremljanje obnašanja ciljnega kupca in občasno prejemanje prilagojenih sporočil po e-pošti oziroma telefonu (tudi SMS). Privolitev lahko kadarkoli prekličem. Moje podatke lahko obdelujejo samo pooblaščeni zaposleni in pogodbeni obdelovalci družbe. S potrditvijo sem seznanjen, da so podrobnejše informacije o varstvu osebnih podatkov, vključno s pravicami posameznika, dostopne v rubriki Politika zasebnosti.

Obveščanje izvaja družba Triglav Skladi d.o.o. Z vašo privolitvijo vam bomo lahko pripravili ponudbe, ki bodo prilagojene prav vašim potrebam, zahtevam in interesom oz. vašemu profilu. Na podlagi prepoznanih interesov, navad, potreb, zahtev in želja se bomo lahko posebej posvetili temu, da vam v največji možni meri ponudimo zgolj tisto, kar resnično potrebujete. Redno vas bomo lahko obveščali o vam prilagojenih ponudbah, storitvah in novostih družb Skupine Triglav, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami (sem sodijo Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Skupna pokojninska družba, d.d., Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. – za popoln, ažuriran seznam družb prosimo obiščite spletno stran Skupine Triglav, www.triglav.eu).

Pomembno:

Seznanitvene informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov

Družba Triglav Skladi d.o.o. vaše osebne podatke, ki jih obdeluje na podlagi vaše privolitve in za namene, ki so opredeljeni zgoraj ter natančneje opisani tukaj hrani do preklica privolitve z vaše strani.

Posameznik lahko kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov za zgoraj opredeljene namene ali ugovarja obdelavi osebnih podatkov za neposredno trženje. Posameznik lahko zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav Skladi, d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, ali na dpo@triglavskladi.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v družbi Triglav Skladi d.o.o. lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: dpo@triglavskladi.si.

Za uspešno oddajo morate sprejeti privolitev. V kolikor ne želite, lahko še vedno stopite v stik z nami prek 080 10 19.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Uporabnike spletnega mesta www.triglavskladi.si seznanjamo, da bomo vse podatke in informacije, pridobljene od uporabnikov, uporabljali izključno za potrebe komuniciranja z njimi v zvezi s trženjem Triglav vzajemnih skladov in ostalih tako obstoječih kot tudi novih produktov in storitev družbe Triglav Skladi. V zvezi z varstvom osebnih podatkov zagotavljamo, da bo družba za upravljanje kot upravljavec zbirke osebnih podatkov z njimi postopala v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. S tem ko uporabnik posreduje podatke družbi Triglav Skladi s potrditvijo njihovega vnosa v izbrane kontaktne obrazce, dovoljuje, da družba navedene podatke obdeluje za zgoraj opredeljene namene v svojih zbirkah podatkov. Podatke lahko družba Triglav Skladi ali z njene strani pooblaščen pogodbeni obdelovalec podatkov obdeluje do pisnega preklica privolitve, ki ga uporabnik posreduje Družbi. Pisni preklic se lahko nanaša tudi le na posamezen namen oziroma storitev (npr. pošiljanje ponudb, anketiranje, ipd.). Uporabnik lahko družbi po elektronski pošti kadar koli sporoči, katerih vrst elektronskih sporočil oziroma vsebin na svoj e-poštni naslov ne želi več prejemati. Več na https://www.triglavskladi.si/pravno-obvestilo

Varčevalni nasveti

Kako v 5 korakih začeti z varčevanjem denarja

Pripravite si svoj načrt