Pon 3 Mar 2008

03.03.2008 - Obvestilo o pravnomočni odločbi o prekršku

V skladu s 103. členom Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 ZISDU-1-UPB1 in 68/05-Odločba US, 28/06-ZTVP-1B, 114/06 ZUE in 92/07-ZISDU-1B, ZISDU-1) ter Sklepom o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Uradni list RS, št. 80/03 in 126/04) družba Abančna DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana (Abančna DZU d.o.o.) objavlja

Obvestilo o pravnomočni odločbi o prekršku

Abančna DZU d.o.o. je dne 22.02.2008 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana (v nadaljevanju Agencija), opr. št. 014-1080-21/2007-11 z dne 21.02.2008, s katero je Agencija odločila, da je pravna oseba Abančna DZU d.o.o. storila pod točko I. prekršek po 56. točki prvega odstavka 227. člena ZISDU-1 in pod točkami II., III. in IV. prekrške po 17., 18. in 20. točki prvega odstavka 228. člena ZISDU-1 ter odgovorna oseba pravne osebe mag. Mateja Gubanec pod točko I. prekršek po drugem odstavku 227. člena v zvezi s 56. točko prvega odstavka 227. člena ZISDU-1 ter pod točkami II., III. in IV. prekrške po drugem odstavku 228. člena v zvezi s 17., 18. in 20. točko prvega odstavka 228. člena ZISDU-1 (v nadaljevanju: odločba).

Kršitve se nanašajo na opustitev nadzora nad družbo FORTES, trženje, ekspertize in svetovanje d.o.o., Zdešarjeva 4, Ljubljana, ki je v imenu Abančne DZU d.o.o. opravljala storitev trženja investicijskih skladov in za katero Abančna DZU d.o.o. ni zagotovila opravljanja storitev v skladu z zakoni in iz njih izvedenimi predpisi.

Agencija je pravni osebi za vsak posamezen prekršek določila globo v višini spodnje meje predpisanega razpona, pri odmeri katere je med drugim upoštevala dejstvo, da so bile odpravljene vse kršitve, odločitev Abančne DZU d.o.o. o poostrenem nadzoru nad poslovanjem vpisnikov, dejstvo, da je bilo poslovno razmerje med Abančno DZU d.o.o. in družbo FORTES d.o.o. podrobneje definirano z novo pogodbo ter ugotovitev, da pravna in odgovorna oseba še nista bili kaznovani s prekrškovno odločbo Agencije.

Odločitev Agencije v ničemer ne vpliva na položaj vlagateljev v vzajemne sklade, ki jih upravlja Abančna DZU d.o.o..

To obvestilo je bilo dne 3.3.2008 objavljeno tudi v časniku Finance..

 

Uprava družbe

 

 

Zapri

Želim izvedeti več

V primeru, da ste mlajši od 15 let, za oddajo povpraševanja potrebujete privolitev staršev ali skrbnika.

Privolim, da lahko družba Triglav Skladi d.o.o. moje osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefon, e-pošta) in druge podatke, zbrane preko spletnega brskalnika, zbira in uporablja za neposredno trženje, profiliranje, spremljanje obnašanja ciljnega kupca in občasno prejemanje prilagojenih sporočil po e-pošti oziroma telefonu (tudi SMS). Privolitev lahko kadarkoli prekličem. Moje podatke lahko obdelujejo samo pooblaščeni zaposleni in pogodbeni obdelovalci družbe. S potrditvijo sem seznanjen, da so podrobnejše informacije o varstvu osebnih podatkov, vključno s pravicami posameznika, dostopne v rubriki Politika zasebnosti.

Obveščanje izvaja družba Triglav Skladi d.o.o. Z vašo privolitvijo vam bomo lahko pripravili ponudbe, ki bodo prilagojene prav vašim potrebam, zahtevam in interesom oz. vašemu profilu. Na podlagi prepoznanih interesov, navad, potreb, zahtev in želja se bomo lahko posebej posvetili temu, da vam v največji možni meri ponudimo zgolj tisto, kar resnično potrebujete. Redno vas bomo lahko obveščali o vam prilagojenih ponudbah, storitvah in novostih družb Skupine Triglav, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami (sem sodijo Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Skupna pokojninska družba, d.d., Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. – za popoln, ažuriran seznam družb prosimo obiščite spletno stran Skupine Triglav, www.triglav.eu).

Pomembno:

Seznanitvene informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov

Družba Triglav Skladi d.o.o. vaše osebne podatke, ki jih obdeluje na podlagi vaše privolitve in za namene, ki so opredeljeni zgoraj ter natančneje opisani tukaj hrani do preklica privolitve z vaše strani.

Posameznik lahko kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov za zgoraj opredeljene namene ali ugovarja obdelavi osebnih podatkov za neposredno trženje. Posameznik lahko zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav Skladi, d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, ali na dpo@triglavskladi.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v družbi Triglav Skladi d.o.o. lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: dpo@triglavskladi.si.

Za uspešno oddajo morate sprejeti privolitev. V kolikor ne želite, lahko še vedno stopite v stik z nami prek 080 10 19.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Uporabnike spletnega mesta www.triglavskladi.si seznanjamo, da bomo vse podatke in informacije, pridobljene od uporabnikov, uporabljali izključno za potrebe komuniciranja z njimi v zvezi s trženjem Triglav vzajemnih skladov in ostalih tako obstoječih kot tudi novih produktov in storitev družbe Triglav Skladi. V zvezi z varstvom osebnih podatkov zagotavljamo, da bo družba za upravljanje kot upravljavec zbirke osebnih podatkov z njimi postopala v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. S tem ko uporabnik posreduje podatke družbi Triglav Skladi s potrditvijo njihovega vnosa v izbrane kontaktne obrazce, dovoljuje, da družba navedene podatke obdeluje za zgoraj opredeljene namene v svojih zbirkah podatkov. Podatke lahko družba Triglav Skladi ali z njene strani pooblaščen pogodbeni obdelovalec podatkov obdeluje do pisnega preklica privolitve, ki ga uporabnik posreduje Družbi. Pisni preklic se lahko nanaša tudi le na posamezen namen oziroma storitev (npr. pošiljanje ponudb, anketiranje, ipd.). Uporabnik lahko družbi po elektronski pošti kadar koli sporoči, katerih vrst elektronskih sporočil oziroma vsebin na svoj e-poštni naslov ne želi več prejemati. Več na https://www.triglavskladi.si/pravno-obvestilo

Mesečno poročilo

Mesečno poročilo podskladov KS Triglav VS avgust 2020

Preberite poročilo