Pon 2 Mar 2009

02.03.2009 - Prejem odločbe za Krovni sklad Abančna DZU

Na podlagi 103. in 151. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja ter Sklepa o dokumentaciji za pridobitev dovoljenja za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov in vsebini javne objave o pridobitvi dovoljenja za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov uprava Abančna DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana (v nadaljevanju: Abančna DZU) obvešča, da je dne 23.02.2009 pridobila

Dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov

Abančna DZU je dne 23.02.2009 pridobila dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za oblikovanje Krovnega sklada Abančna DZU iz obstoječih vzajemnih skladov Abančna DZU DENARNI EURO, Abančna DZU OBVEZNIŠKI, Abančna DZU URAVNOTEŽENI, Abančna DZU MEŠANI, Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI, Abančna DZU DELNIŠKI SVET, Abančna DZU DELNIŠKI EVROPA, Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA, Abančna DZU DELNIŠKI ZDA, Abančna DZU DELNIŠKI BALKAN in Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD.

Razlog za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov je v uskladitvi z možnostmi, ki jih je omogočila nova zakonodaja, optimalnejšemu poslovanju in v zagotovitvi možnosti za ugodnejšo davčno obravnavo vlagateljev (fizičnih oseb).

Pravila upravljanja krovnega sklada začnejo veljati 30 dan po tej javni objavi, to je dne 01.04.2009, s tem dnem se šteje, da:

  • je Krovni sklad Abančna DZU sklad oblikovan,
  • so vzajemni skladi Abančna DZU DENARNI EURO, Abančna DZU OBVEZNIŠKI, Abančna DZU URAVNOTEŽENI, Abančna DZU MEŠANI, Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI, Abančna DZU DELNIŠKI SVET, Abančna DZU DELNIŠKI EVROPA, Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA, Abančna DZU DELNIŠKI ZDA, Abančna DZU DELNIŠKI BALKAN in Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD preoblikovani v njegove podsklade Abančna DZU DENARNI EURO, Abančna DZU OBVEZNIŠKI, Abančna DZU URAVNOTEŽENI, Abančna DZU MEŠANI, Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI, Abančna DZU DELNIŠKI SVET, Abančna DZU DELNIŠKI EVROPA, Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA, Abančna DZU DELNIŠKI ZDA, Abančna DZU DELNIŠKI BALKAN in Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD,
  • so imetniki investicijskih kuponov posameznega vzajemnega sklada postali imetniki investicijskih kuponov podsklada, ki je nastal iz vzajemnega sklada.

Preoblikovanje obstoječih vzajemnih skladov v podsklade in njihova združitev v krovni sklad ne bosta v nobenem primeru vplivala na vrednosti enot premoženja vzajemnih skladov oziroma podskladov ter na vplačila in izplačila investicijskih kuponov vzajemnih skladov oziroma podskladov.

Bistvene lastnosti krovnega sklada so, da krovni sklad sestavljata najmanj dva ali več podskladov. Vsak podsklad istega krovnega sklada se od drugih podskladov razlikuje po eni ali več posebnostih. Sredstva in obveznosti posameznega podsklada so ločena od sredstev in obveznosti drugih investicijskih skladov in podskladov ter sredstev in obveznosti družbe za upravljanje in skrbnika premoženja krovnega sklada. Krovni sklad ni pravna oseba. Za posamezni podsklad ne veljajo ločena pravila upravljanja, temveč so posebnosti posameznih podskladov določene v pravilih upravljanja krovnega sklada.

Obstoječi vzajemni skladi in podskladi se med seboj razlikujejo v zasnovi in sestavi pravil upravljanja, prospektov in izvlečkov, ki so oblikovani v skladu s spremenjenimi predpisi o poslovanju investicijskih skladov in družb za upravljanje.

V okviru oblikovanja krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov se uveljavlja odlog davčne obveznosti, kar pomeni, da samo oblikovanje krovnega sklada za vlagatelje v obstoječe vzajemne sklade nima davčnih posledic, v kolikor družba za upravljanje razpolaga z ustreznimi podatki. Družba za upravljanje mora za vse zavezance hkrati opraviti priglasitev pri pristojnem davčnem organu.

V skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, se lahko pri zamenjavi investicijski kuponov podsklada za investicijske kupone drugih podskladov v okviru prehajanja med podskladi pri istem krovnem skladu, ugotavljanje davčne obveznosti odloži, če družba za upravljanje zagotovi ustrezen način sledljivosti prehodov med podskladi.

V primeru odloga davčne obveznosti se za čas pridobitve investicijskega kupona podsklada šteje datum, ko so bili prvi zamenjani investicijski kuponi pridobljeni, za nabavno vrednost pa nabavna vrednost prvih zamenjanih investicijskih kuponov v času njihove pridobitve.

Družba za upravljanje bo imetniku investicijskih kuponov vzajemnega sklada, ki je predmet preoblikovanja v krovni sklad, na njegovo zahtevo predložila prospekt z vključenimi pravili upravljanja krovnega sklada in izvleček prospekta ustreznega podsklada.

Podrobnejše informacije o krovnih skladih, podskladih in o oblikovanju krovnih skladov iz obstoječih vzajemnih skladov ter besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja krovnega sklada in vseh izvlečkov prospektov podskladov so dostopni na abancna-dzu.si.

To obvestilo je bilo dne 02.03.2009 objavljeno v časniku Finance.

 

 

Zapri

Želim izvedeti več

V primeru, da ste mlajši od 15 let, za oddajo povpraševanja potrebujete privolitev staršev ali skrbnika.

Privolim, da lahko družba Triglav Skladi d.o.o. moje osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefon, e-pošta) in druge podatke, zbrane preko spletnega brskalnika, zbira in uporablja za neposredno trženje, profiliranje, spremljanje obnašanja ciljnega kupca in občasno prejemanje prilagojenih sporočil po e-pošti oziroma telefonu (tudi SMS). Privolitev lahko kadarkoli prekličem. Moje podatke lahko obdelujejo samo pooblaščeni zaposleni in pogodbeni obdelovalci družbe. S potrditvijo sem seznanjen, da so podrobnejše informacije o varstvu osebnih podatkov, vključno s pravicami posameznika, dostopne v rubriki Politika zasebnosti.

Obveščanje izvaja družba Triglav Skladi d.o.o. Z vašo privolitvijo vam bomo lahko pripravili ponudbe, ki bodo prilagojene prav vašim potrebam, zahtevam in interesom oz. vašemu profilu. Na podlagi prepoznanih interesov, navad, potreb, zahtev in želja se bomo lahko posebej posvetili temu, da vam v največji možni meri ponudimo zgolj tisto, kar resnično potrebujete. Redno vas bomo lahko obveščali o vam prilagojenih ponudbah, storitvah in novostih družb Skupine Triglav, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami (sem sodijo Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Skupna pokojninska družba, d.d., Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. – za popoln, ažuriran seznam družb prosimo obiščite spletno stran Skupine Triglav, www.triglav.eu).

Pomembno:

Seznanitvene informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov

Družba Triglav Skladi d.o.o. vaše osebne podatke, ki jih obdeluje na podlagi vaše privolitve in za namene, ki so opredeljeni zgoraj ter natančneje opisani tukaj hrani do preklica privolitve z vaše strani.

Posameznik lahko kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov za zgoraj opredeljene namene ali ugovarja obdelavi osebnih podatkov za neposredno trženje. Posameznik lahko zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav Skladi, d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, ali na dpo@triglavskladi.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v družbi Triglav Skladi d.o.o. lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: dpo@triglavskladi.si.

Za uspešno oddajo morate sprejeti privolitev. V kolikor ne želite, lahko še vedno stopite v stik z nami prek 080 10 19.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Uporabnike spletnega mesta www.triglavskladi.si seznanjamo, da bomo vse podatke in informacije, pridobljene od uporabnikov, uporabljali izključno za potrebe komuniciranja z njimi v zvezi s trženjem Triglav vzajemnih skladov in ostalih tako obstoječih kot tudi novih produktov in storitev družbe Triglav Skladi. V zvezi z varstvom osebnih podatkov zagotavljamo, da bo družba za upravljanje kot upravljavec zbirke osebnih podatkov z njimi postopala v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. S tem ko uporabnik posreduje podatke družbi Triglav Skladi s potrditvijo njihovega vnosa v izbrane kontaktne obrazce, dovoljuje, da družba navedene podatke obdeluje za zgoraj opredeljene namene v svojih zbirkah podatkov. Podatke lahko družba Triglav Skladi ali z njene strani pooblaščen pogodbeni obdelovalec podatkov obdeluje do pisnega preklica privolitve, ki ga uporabnik posreduje Družbi. Pisni preklic se lahko nanaša tudi le na posamezen namen oziroma storitev (npr. pošiljanje ponudb, anketiranje, ipd.). Uporabnik lahko družbi po elektronski pošti kadar koli sporoči, katerih vrst elektronskih sporočil oziroma vsebin na svoj e-poštni naslov ne želi več prejemati. Več na https://www.triglavskladi.si/pravno-obvestilo

Strokovni prispevki

Energetika pod pritiskom, tehnologija v razcvetu

Preberi več