Pet 1 Jul 2005

01.07.2005 - Povzetki sklepov 3. skupščine posebne investicijske družbe VIPA INVEST d.d.

Povzetki sklepov 3. skupščine družbe Posebne investicijske družbe VIPA INVEST Delniška investicijska družba d.d.

Posebna investicijska družba VIPA INVEST delniška investicijska družba d.d., Erjavčeva ulica 2, Nova Gorica na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, 2. člena Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja, 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev in 6. člena Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb obvešča javnost o sklepih 3. skupščine družbe, ki je potekala 29.6.2005:

1. Skupščina je sprejela sklep o izvolitvi delovnih teles skupščine.

2. Skupščina se je seznanila z letnim poročilom za poslovno leto 2004, revizorskim poročilom revizijske družbe PricewaterhouseCoopers d.o.o. Ljubljana in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2004.

3. Skupščina je odločila, da se bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2004, v višini 590.039.541,03 SIT uporabi za dividende v znesku 529.630.484,00 SIT, za izplačilo udeležbe na dobičku članom nadzornega sveta 2.100.000,00 SIT in za preneseni dobiček v znesku 58.309.057,03 SIT. Dividenda na eno delnico znaša 172,00 SIT bruto. Do dividende so upravičeni imetniki delnic, vpisani v KDD d.d. na dan 4.7.2005. Dividende bo družba izplačala do 31.10.2005. Dividende se izplačajo iz čistega dobička leta 2004, ki znaša 583.987.405,60 SIT.

Skupščina je podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero je potrdila in odobrila njuno delo v letu 2004.

4. Skupščina je imenovala za finančnega revizorja za poslovno leto 2005 revizorsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o. Ljubljana.

5. Skupščina je ugotovila, da so izpolnjeni zakonski pogoji za preoblikovanje posebne investicijske družbe VIPA INVEST Delniška investicijska družba d.d. v vzajemni sklad, skladno z določbo drugega in tretjega odstavka 237. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1), ob smiselni uporabi določb prvega do vključno petega odstavka 192. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1).

VIPA INVEST Delniška investicijska družba d.d. se preoblikuje v vzajemni sklad DELNIŠKI EVROPA VIPA INVEST tako, da Abančna DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., ki upravlja posebno investicijsko družbo, prenese celotno premoženje družbe VIPA INVEST Delniška investicijska družba d.d., skupaj z vsemi obveznostmi na vzajemni sklad, ki ga oblikuje oziroma upravlja Abančna DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o..

Čisti dobiček, ki bo ugotovljen v računovodskih izkazih na dan vpisa izbrisa družbe v sodni register, se kot preneseni dobiček prenese v vzajemni sklad. Posamezen delničar družbe VIPA INVEST Delniška investicijska družba d.d. pridobi delež vseh investicijskih kuponov vzajemnega sklada DELNIŠKI EVROPA VIPA INVEST, ki je enak njegovemu deležu v osnovnem kapitalu posebne investicijske družbe na dan vpisa izbrisa v sodni register.

VIPA INVEST Delniška investicijska družba d.d. preneha brez posebnega postopka likvidacije, in sicer z dnem vpisa izbrisa v sodni register. Investicijske kupone vzajemnega sklada DELNIŠKI EVROPA VIPA INVEST izda Abančna DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. v roku 8 dni po vpisu prenehanja VIPA INVEST Delniška investicijska družba d.d. v sodni register.

Skupščina pooblašča Abančno DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., da, v kolikor bi bilo to potrebno na podlagi odločitev Agencije za trg vrednostnih papirjev, sodišča ali drugih pristojnih organov, sprejetih v zvezi z izvedbo preoblikovanja VIPA INVEST Delniška investicijska družba d.d. v vzajemni sklad, vsebinsko ustrezno prilagodi pod to 5. točko dnevnega reda sprejeti sklep skupščine družbe, ter v ta namen sprejme vse za to potrebne dopolnilne ali uskladitvene sklepe.

Napovedane izpodbojne tožbe: Napovedano ni bilo izpodbijanje nobenega sklepa.

Obvestilo je od 30. 6. 2005 do nadaljnega objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze (Seonet).

Obvestilo je bilo objavljeno 1. 7. 2005 v časniku Finance.

 

Zapri

Želim izvedeti več

V primeru, da ste mlajši od 15 let, za oddajo povpraševanja potrebujete privolitev staršev ali skrbnika.

Privolim, da lahko družba Triglav Skladi d.o.o. moje osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefon, e-pošta) in druge podatke, zbrane preko spletnega brskalnika, zbira in uporablja za neposredno trženje, profiliranje, spremljanje obnašanja ciljnega kupca in občasno prejemanje prilagojenih sporočil po e-pošti oziroma telefonu (tudi SMS). Privolitev lahko kadarkoli prekličem. Moje podatke lahko obdelujejo samo pooblaščeni zaposleni in pogodbeni obdelovalci družbe. S potrditvijo sem seznanjen, da so podrobnejše informacije o varstvu osebnih podatkov, vključno s pravicami posameznika, dostopne v rubriki Politika zasebnosti.

Obveščanje izvaja družba Triglav Skladi d.o.o. Z vašo privolitvijo vam bomo lahko pripravili ponudbe, ki bodo prilagojene prav vašim potrebam, zahtevam in interesom oz. vašemu profilu. Na podlagi prepoznanih interesov, navad, potreb, zahtev in želja se bomo lahko posebej posvetili temu, da vam v največji možni meri ponudimo zgolj tisto, kar resnično potrebujete. Redno vas bomo lahko obveščali o vam prilagojenih ponudbah, storitvah in novostih družb Skupine Triglav, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami (sem sodijo Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Skupna pokojninska družba, d.d., Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. – za popoln, ažuriran seznam družb prosimo obiščite spletno stran Skupine Triglav, www.triglav.eu).

Pomembno:

Seznanitvene informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov

Družba Triglav Skladi d.o.o. vaše osebne podatke, ki jih obdeluje na podlagi vaše privolitve in za namene, ki so opredeljeni zgoraj ter natančneje opisani tukaj hrani do preklica privolitve z vaše strani.

Posameznik lahko kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov za zgoraj opredeljene namene ali ugovarja obdelavi osebnih podatkov za neposredno trženje. Posameznik lahko zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav Skladi, d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, ali na dpo@triglavskladi.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v družbi Triglav Skladi d.o.o. lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: dpo@triglavskladi.si.

Za uspešno oddajo morate sprejeti privolitev. V kolikor ne želite, lahko še vedno stopite v stik z nami prek 080 10 19.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Uporabnike spletnega mesta www.triglavskladi.si seznanjamo, da bomo vse podatke in informacije, pridobljene od uporabnikov, uporabljali izključno za potrebe komuniciranja z njimi v zvezi s trženjem Triglav vzajemnih skladov in ostalih tako obstoječih kot tudi novih produktov in storitev družbe Triglav Skladi. V zvezi z varstvom osebnih podatkov zagotavljamo, da bo družba za upravljanje kot upravljavec zbirke osebnih podatkov z njimi postopala v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. S tem ko uporabnik posreduje podatke družbi Triglav Skladi s potrditvijo njihovega vnosa v izbrane kontaktne obrazce, dovoljuje, da družba navedene podatke obdeluje za zgoraj opredeljene namene v svojih zbirkah podatkov. Podatke lahko družba Triglav Skladi ali z njene strani pooblaščen pogodbeni obdelovalec podatkov obdeluje do pisnega preklica privolitve, ki ga uporabnik posreduje Družbi. Pisni preklic se lahko nanaša tudi le na posamezen namen oziroma storitev (npr. pošiljanje ponudb, anketiranje, ipd.). Uporabnik lahko družbi po elektronski pošti kadar koli sporoči, katerih vrst elektronskih sporočil oziroma vsebin na svoj e-poštni naslov ne želi več prejemati. Več na https://www.triglavskladi.si/pravno-obvestilo

Varčevalni nasveti

Kako v 5 korakih začeti z varčevanjem denarja

Pripravite si svoj načrt