Sre 18 Okt 2006

18.10.2006 - Obvestilo o prejemu odločb ATVP za vzajemne sklade

V skladu s 103. členom Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05-uradno prečiščeno besedilo in 68/05-Odločba US, ZISDU-1) ter Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Uradni list RS, št. 80/03 in 126/04) objavlja družba ABANČNA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana (Abančna DZU d.o.o.)

Obvestilo o prejemu  odločb Agencije za trg vrednostnih papirjev za vzajemne sklade

Abančna DZU d.o.o. je dne 17.10.2006 prejela Odločbi Agencije za trg vrednostnih papirjev z dne 11.10.2006, s katerima je bilo odločeno, da se družbi za upravljanje ABANČNA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana, izda:

I. za vzajemni sklad Abančna DZU DENARNI EURO

  • opr. št. 82/116/AG/06 (358), soglasje k pravilom upravljanja vzajemnega sklada Abančna DZU DENARNI EURO, ki so sestavni del prospekta vzajemnega sklada Abančna DZU DENARNI EURO z dne 21.8.2006;
  • opr. št. 74/116/AG/06, dovoljenje za javno objavo prospekta vzajemnega sklada Abančna DZU DENARNI EURO z dne 21.8.2006 in dovoljenje za javno objavo izvlečka prospekta vzajemnega sklada Abančna DZU DENARNI EURO z dne 21.8.2006;
  • opr. št. 27/116/AG/06, dovoljenje za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za račun vzajemnega sklada Abančna DZU DENARNI EURO, z Abanko Vipo d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana;

opr. št. 79/89/AG/06, dovoljenje za upravljanje vzajemnega sklada Abančna DZU DENARNI EURO.

Prospekt z vključenimi pravili upravljanja in izvleček prospekta vzajemnega sklada Abančna DZU DENARNI EURO bosta vlagateljem brezplačno na razpolago na sedežu družbe Abančna DZU d.o.o., Slovenska 58, Ljubljana, na vseh v prospektu navedenih pooblaščenih vpisnih mestih ter javno objavljena na spletni strani abancna-dzu.si, od dneva te objave dalje.

V skladu s pravili upravljanja vzajemnega sklada družba za upravljanje vlagateljem v vzajemni sklad Abančna DZU DENARNI EURO ne bo obračunavala vstopnih in izstopnih stroškov.

Od začetka poslovanja vzajemnega sklada do vključno 31.12.2006 bo stroške obveščanja imetnikov investicijskih kuponov po ZISDU-1 in stroške revidiranja letnega poročila vzajemnega sklada Abančna DZU DENARNI EURO krila družba za upravljanje.

Družba za upravljanje bo pričela sprejemati pristopne izjave in vplačila v vzajemni sklad Abančna DZU DENARNI EURO dne 7.11.2006.

II. za vzajemne sklade OBVEZNIŠKI SOVA, URAVNOTEŽENI POLŽEK, MEŠANI VIPEK, DELNIŠKI ZAJČEK

  • opr. št. 54/6/AG/06-(354), 54/5/AG/06, 54/1/AG/06, 54/23/AG/06, soglasje k spremembi pravil upravljanja vzajemnih skladov DELNIŠKI ZAJČEK, katerega ime se po novem glasi Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI, MEŠANI VIPEK, katerega ime se po novem glasi Abančna DZU MEŠANI, URAVNOTEŽENI POLŽEK, katerega ime so po novem glasi Abančna DZU URAVNOTEŽENI, OBVEZNIŠKI SOVA, katerega ime se po novem glasi Abančna DZU OBVEZNIŠKI, ki so vsi sestavni del skupnega prospekta vzajemnih skladov Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI, Abančna DZU MEŠANI, Abančna DZU URAVNOTEŽENI, Abančna DZU OBVEZNIŠKI, z dne 7.8.2006;
  • opr. št. 53A/6/AG/05, 53A/5/AG/05, 53A/1/AG/05, 53A/23/AG/05 dovoljenje za javno objavo prospektov vzajemnih skladov DELNIŠKI ZAJČEK, katerega ime se po novem glasi Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI, MEŠANI VIPEK, katerega ime se po novem glasi Abančna DZU MEŠANI, URAVNOTEŽENI POLŽEK, katerega ime so po novem glasi Abančna DZU URAVNOTEŽENI, OBVEZNIŠKI SOVA, katerega ime se po novem glasi Abančna DZU OBVEZNIŠKI, ki so vsi sestavni del skupnega prospekta vzajemnih skladov Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI, Abančna DZU MEŠANI, Abančna DZU URAVNOTEŽENI, Abančna DZU OBVEZNIŠKI z vključenimi skupnimi pravili upravljanja, z dne 7.8.2006 in dovoljenje za javno objavo izvlečkov prospektov vzajemnih skladov  Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI, Abančna DZU MEŠANI, Abančna DZU URAVNOTEŽENI, Abančna DZU OBVEZNIŠKI, vsi z dne 7.8.2006.

Spremenjena besedila prospektov vzajemnih skladov DELNIŠKI ZAJČEK, MEŠANI VIPEK, URAVNOTEŽENI POLŽEK, OBVEZNIŠKI SOVA z vključenimi spremenjenimi pravili upravljanja, besedila spremenjenih izvlečkov prospektov in prečiščeno besedilo skupnega prospekta vzajemnih skladov Abančna DZU DELNIŠKI ZAJČEK, Abančna DZU MEŠANI, Abančna DZU URAVNOTEŽENI, Abančna DZU OBVEZNIŠKI z vključenimi skupnimi pravili upravljanja ter izvlečkov prospekta bodo vlagateljem dostopni na spletni strani abancna-dzu.si od 20.10.2006 dalje.

To obvestilo je bilo objavljeno v časniku Finance 18.10.2006.

 

Uprava družbe

 

Zapri

Želim izvedeti več

V primeru, da ste mlajši od 15 let, za oddajo povpraševanja potrebujete privolitev staršev ali skrbnika.

Privolim, da lahko družba Triglav Skladi d.o.o. moje osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefon, e-pošta) in druge podatke, zbrane preko spletnega brskalnika, zbira in uporablja za neposredno trženje, profiliranje, spremljanje obnašanja ciljnega kupca in občasno prejemanje prilagojenih sporočil po e-pošti oziroma telefonu (tudi SMS). Privolitev lahko kadarkoli prekličem. Moje podatke lahko obdelujejo samo pooblaščeni zaposleni in pogodbeni obdelovalci družbe. S potrditvijo sem seznanjen, da so podrobnejše informacije o varstvu osebnih podatkov, vključno s pravicami posameznika, dostopne v rubriki Politika zasebnosti.

Obveščanje izvaja družba Triglav Skladi d.o.o. Z vašo privolitvijo vam bomo lahko pripravili ponudbe, ki bodo prilagojene prav vašim potrebam, zahtevam in interesom oz. vašemu profilu. Na podlagi prepoznanih interesov, navad, potreb, zahtev in želja se bomo lahko posebej posvetili temu, da vam v največji možni meri ponudimo zgolj tisto, kar resnično potrebujete. Redno vas bomo lahko obveščali o vam prilagojenih ponudbah, storitvah in novostih družb Skupine Triglav, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami (sem sodijo Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Skupna pokojninska družba, d.d., Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. – za popoln, ažuriran seznam družb prosimo obiščite spletno stran Skupine Triglav, www.triglav.eu).

Pomembno:

Seznanitvene informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov

Družba Triglav Skladi d.o.o. vaše osebne podatke, ki jih obdeluje na podlagi vaše privolitve in za namene, ki so opredeljeni zgoraj ter natančneje opisani tukaj hrani do preklica privolitve z vaše strani.

Posameznik lahko kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov za zgoraj opredeljene namene ali ugovarja obdelavi osebnih podatkov za neposredno trženje. Posameznik lahko zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav Skladi, d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, ali na dpo@triglavskladi.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v družbi Triglav Skladi d.o.o. lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: dpo@triglavskladi.si.

Za uspešno oddajo morate sprejeti privolitev. V kolikor ne želite, lahko še vedno stopite v stik z nami prek 080 10 19.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Uporabnike spletnega mesta www.triglavskladi.si seznanjamo, da bomo vse podatke in informacije, pridobljene od uporabnikov, uporabljali izključno za potrebe komuniciranja z njimi v zvezi s trženjem Triglav vzajemnih skladov in ostalih tako obstoječih kot tudi novih produktov in storitev družbe Triglav Skladi. V zvezi z varstvom osebnih podatkov zagotavljamo, da bo družba za upravljanje kot upravljavec zbirke osebnih podatkov z njimi postopala v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. S tem ko uporabnik posreduje podatke družbi Triglav Skladi s potrditvijo njihovega vnosa v izbrane kontaktne obrazce, dovoljuje, da družba navedene podatke obdeluje za zgoraj opredeljene namene v svojih zbirkah podatkov. Podatke lahko družba Triglav Skladi ali z njene strani pooblaščen pogodbeni obdelovalec podatkov obdeluje do pisnega preklica privolitve, ki ga uporabnik posreduje Družbi. Pisni preklic se lahko nanaša tudi le na posamezen namen oziroma storitev (npr. pošiljanje ponudb, anketiranje, ipd.). Uporabnik lahko družbi po elektronski pošti kadar koli sporoči, katerih vrst elektronskih sporočil oziroma vsebin na svoj e-poštni naslov ne želi več prejemati. Več na https://www.triglavskladi.si/pravno-obvestilo

Varčevanje za pokojnino – kdaj je potrebno začeti?

Preberite e-vodič 3 koraki do brezskrbne prihodnosti

Preberite e-vodič