Tor 4 Mar 2008

04.03.2008 - Obvestilo o spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada PASIVNI BALTINORD

JAVNO OBVESTILO O SPREMEMBI PRAVIL UPRAVLJANJA VZAJEMNEGA SKLADA

ABANČNA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o., Pražakova ulica 8, Ljubljana,

v skladu s 121. členom Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 26/05 ZISDU-1-UPB1 in 68/05-Odločba US, 28/06-ZTVP-1B, 114/06 ZUE 92/07-ZISDU-1B, ZISDU-1) obvešča javnost o spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD

Vzajemni sklad, katerega pravila se spreminjajo:

Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD.

Firma, sedež in matična številka družbe za upravljanje:

Abančna DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Pražakova ulica 8, Ljubljana, matična številka: 5865727.

Datum pridobitve soglasja Agencije za trg vrednostnih papirjev k spremembi pravil upravljanja:

19.02.2008.

Navedbe razlogov za spremembo pravil upravljanja:

Pravila upravljanja, ki predstavljajo sestavni del prospekta vzajemnega sklada, se spreminjajo zaradi poenostavitve pristopa k vzajemnim skladom in postopka zahtevka za izplačilo in prenos sredstev, možnosti vplačila oziroma izplačila brez plačila vstopnih oziroma izstopnih stroškov za vlagatelje, ki imajo pri Abančni DZU v upravljanju najmanj 2.100.000,00 EUR denarnih sredstev, zaradi uskladitve pravil upravljanja vzajemnega sklada s predpisi, izdanimi na podlagi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 26/05 ZISDU-1-UPB1 in 68/05-Odločba US, 28/06-ZTVP-1B, 114/06 ZUE in 92/07-ZISDU-1B, ZISDU-1).

Navedba ključnih sprememb pravil upravljanja:

Ključne spremembe pravil upravljanja vzajemnega sklada so:

  • možnost vplačila oziroma izplačila brez plačila vstopnih oziroma izstopnih stroškov za vlagatelje, ki imajo pri Abančni DZU v upravljanju najmanj 2.100.000,00 EUR denarnih sredstev;
  • nadomestitev obrazca pristopne izjave k pravilom upravljanja vzajemnega sklada z novim;
  • nadomestitev obrazca zahteve za izplačilo z novim.

Opredelitev posledic sprememb pravil upravljanja, predvsem z vidika ocene spremembe tveganja za vlagatelje:

Sprememba pravil upravljanja z vidika ocene spremembe tveganja ne bo imela posledic za vlagatelje.

Navedba elektronskega naslova, na katerem bo dostopno besedilo sprememb ter prečiščeno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja in besedilo sprememb izvlečka prospekta ter prečiščeno besedilo izvlečka prospekta:

Besedilo sprememb in prečiščeno besedilo prospekta ter besedilo sprememb in prečiščeno besedilo izvlečka prospekta vzajemnega sklada Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD z vključenimi pravili upravljanja bo dostopno na spletni strani abancna-dzu.si od 04.03.2008.

Datum začetka veljavnosti spremenjenih pravil upravljanja vzajemnega sklada:

Spremembe pravil upravljanja začnejo veljati z dnem 20.05.2008.

Imetniki investicijskih kuponov bodo pisno obveščeni o spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada.

Abančna DZU, družba za upravljanje vzajemnih skladov, d.o.o. je dolžna na zahtevo imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada poslati besedilo sprememb pravil upravljanja vzajemnih skladov in prečiščeno besedilo spremenjenih pravil upravljanja vzajemnega sklada.

 

Uprava družbe

 

Zapri

Želim izvedeti več

V primeru, da ste mlajši od 15 let, za oddajo povpraševanja potrebujete privolitev staršev ali skrbnika.

Privolim, da lahko družba Triglav Skladi d.o.o. moje osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefon, e-pošta) in druge podatke, zbrane preko spletnega brskalnika, zbira in uporablja za neposredno trženje, profiliranje, spremljanje obnašanja ciljnega kupca in občasno prejemanje prilagojenih sporočil po e-pošti oziroma telefonu (tudi SMS). Privolitev lahko kadarkoli prekličem. Moje podatke lahko obdelujejo samo pooblaščeni zaposleni in pogodbeni obdelovalci družbe. S potrditvijo sem seznanjen, da so podrobnejše informacije o varstvu osebnih podatkov, vključno s pravicami posameznika, dostopne v rubriki Politika zasebnosti.

Obveščanje izvaja družba Triglav Skladi d.o.o. Z vašo privolitvijo vam bomo lahko pripravili ponudbe, ki bodo prilagojene prav vašim potrebam, zahtevam in interesom oz. vašemu profilu. Na podlagi prepoznanih interesov, navad, potreb, zahtev in želja se bomo lahko posebej posvetili temu, da vam v največji možni meri ponudimo zgolj tisto, kar resnično potrebujete. Redno vas bomo lahko obveščali o vam prilagojenih ponudbah, storitvah in novostih družb Skupine Triglav, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami (sem sodijo Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Skupna pokojninska družba, d.d., Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. – za popoln, ažuriran seznam družb prosimo obiščite spletno stran Skupine Triglav, www.triglav.eu).

Pomembno:

Seznanitvene informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov

Družba Triglav Skladi d.o.o. vaše osebne podatke, ki jih obdeluje na podlagi vaše privolitve in za namene, ki so opredeljeni zgoraj ter natančneje opisani tukaj hrani do preklica privolitve z vaše strani.

Posameznik lahko kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov za zgoraj opredeljene namene ali ugovarja obdelavi osebnih podatkov za neposredno trženje. Posameznik lahko zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav Skladi, d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, ali na dpo@triglavskladi.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v družbi Triglav Skladi d.o.o. lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: dpo@triglavskladi.si.

Za uspešno oddajo morate sprejeti privolitev. V kolikor ne želite, lahko še vedno stopite v stik z nami prek 080 10 19.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Uporabnike spletnega mesta www.triglavskladi.si seznanjamo, da bomo vse podatke in informacije, pridobljene od uporabnikov, uporabljali izključno za potrebe komuniciranja z njimi v zvezi s trženjem Triglav vzajemnih skladov in ostalih tako obstoječih kot tudi novih produktov in storitev družbe Triglav Skladi. V zvezi z varstvom osebnih podatkov zagotavljamo, da bo družba za upravljanje kot upravljavec zbirke osebnih podatkov z njimi postopala v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. S tem ko uporabnik posreduje podatke družbi Triglav Skladi s potrditvijo njihovega vnosa v izbrane kontaktne obrazce, dovoljuje, da družba navedene podatke obdeluje za zgoraj opredeljene namene v svojih zbirkah podatkov. Podatke lahko družba Triglav Skladi ali z njene strani pooblaščen pogodbeni obdelovalec podatkov obdeluje do pisnega preklica privolitve, ki ga uporabnik posreduje Družbi. Pisni preklic se lahko nanaša tudi le na posamezen namen oziroma storitev (npr. pošiljanje ponudb, anketiranje, ipd.). Uporabnik lahko družbi po elektronski pošti kadar koli sporoči, katerih vrst elektronskih sporočil oziroma vsebin na svoj e-poštni naslov ne želi več prejemati. Več na https://www.triglavskladi.si/pravno-obvestilo

Varčevalni nasveti

Kako v 5 korakih začeti z varčevanjem denarja

Pripravite si svoj načrt