Triglav Steber Global

Triglav Steber Global pokriva najrazvitejše države sveta pa tudi najhitreje rastoče svetovne ekonomije in zato omogoča najbolj razpršeno globalno izpostavljenost do svetovnega delniškega trga.
Vrednost enote sklada
Dnevna sprememba:
Stopnja tveganja
5/7
Priporočena doba vlaganja
+5 let
Vrsta sklada
Delniški
 

Vsi izračuni so informativne narave in služijo lažji predstavi donosnosti posameznega sklada. Temeljijo na zadnjem znanem VEP sklada.

Sprememba v izbranem obdobju (%) Sprememba 1 mesec (%) Sprememba 1 leto (%) Sprememba 3 leta (%) Sprememba 5 let (%) Sprememba od začetka (%)
 

Vsi izračuni so informativne narave in služijo lažji predstavi donosnosti posameznega sklada. Temeljijo na zadnjem znanem VEP sklada.

 

Vsi izračuni so informativne narave in služijo lažji predstavi donosnosti posameznega sklada. Temeljijo na zadnjem znanem VEP sklada.

Primerjava skladov in naložbenih kombinacij

Izberi naložbene kombinacije in sklade:

Triglav Azija
Triglav Balkan
Triglav High Yield Bond
Triglav EM Potrošne dobrine
Triglav Naravni viri
Triglav Evropa
Triglav Hitro rastoča podjetja
Triglav Money Market EUR
Triglav Obvezniški
Triglav Rastoči trgi
Triglav Renta
Triglav Severna Amerika
Triglav Steber Global
Triglav Nepremičnine
Triglav Svetovni razviti trgi
Triglav Top Brands
Triglav Zdravje in farmacija
Triglav Dinamični
Triglav Drzni
Triglav Megatrendi
Triglav Umirjeni
Triglav Varni
Triglav Zmerni

Opozorilo!

Vsa mesta so polna!

x
1 mesec
6 mesecev
1 leto
3 leta
5 let
od začetka
od do
Datum: 4.3.2012 - 4.3.2015

Nalaganje podatkov ... Prosimo počakajte.

Tabela primerjav med izbranimi naložbenimi kombinacijami/skladi

           
Vrsta produkta          
Tip sklada /
struktura naložbene
kombinacije
         
Tveganje          
Priporočljiva doba vlaganja          
Aktualni VEP          
Sprememba danes          
Sprememba v
izbranem obdobju
         
Sprememba v 1 mesecu          
Sprememba v 1 letu          
Sprememba v 3 letih          
Sprememba v 5 letih          
Sprememba od začetka          
mio €
Premoženja v upravljanju
Vlagateljev
Za mesečno varčevanje
Zakaj vlagati v sklad Triglav Steber Global?
  • Vlagateljem prinaša maksimalno globalno razpršenost naložb med različnimi regijami, sektorji in valutami.
  • Naložbe so usmerjene v prepoznavna svetovna podjetja, ki so kapitalsko močna, visoko likvidna in se zanje pričakuje stabilna rast.
  • Stabilno okolje razvitih svetovnih trgov zagotavlja večjo varnost naložbe, pri trgih v razvoju pa smo udeleženi pri višjih pričakovanih stopnjah gospodarske rasti in razvoja.
  • Zaradi svoje naložbene politike priporočamo sklad kot osnovno izbiro vlagatelja na področju delniških naložb.
Opis sklada

Triglav Steber Global uvrščamo med svetovne delniške sklade. Osnovni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja. Naložbe so usmerjene v delnice najbolj prepoznavnih svetovnih podjetij z izgrajeno strategijo razvoja, potencialom dolgoročne rasti ter visoko likvidnostjo. Sredstva so upravljana aktivno, z zasledovanjem izrazite razpršenosti naložb.

Tveganost naložb

Triglav Steber Global se uvršča med višje tvegane vzajemne sklade. Zaradi globalne razpršenosti naložb na gibanje vrednosti enote premoženja sklada poleg tečajev delnic vplivajo tudi valutna nihanja na ciljnih trgih. 

Komu je sklad namenjen?

Sklad je namenjen vlagateljem, ki:

  • Želite doseči največjo globalno razpršenost z naložbami na razvite in rastoče kapitalske trge.
  • Želite premoženje investirati v delnice kapitalsko močnih svetovnih družb, ki so visoko likvidne in imajo potencial dolgoročne rasti.
  • Vas zanima dolgoročno varčevanje, daljše od 5 let.
  • Ste za večje donose pripravljeni prevzemati višja naložbena tveganja.
Upravljavec sklada
Sašo Ivanović
Direktor sektorja upravljanja premoženja
T: 01/300-73-17

Sašo Ivanović je univerzitetni diplomirani ekonomist. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

Upravlja vzajemne sklade Triglav Steber GlobalTriglav Evropa in Triglav Nepremičnine.

Naložbena politika sklada

Osrednja pozornost naložbene politike delniškega sklada Triglav Steber Global je namenjena naložbam v najbolj prepoznavna svetovna podjetja. Naložbe sklada so usmerjene pretežno v delnice kapitalsko močnih podjetij z izgrajeno strategijo razvoja, visoko likvidnostjo in s potencialom dolgoročne rasti. Naložbe v delnice predstavljajo najmanj 85 % vseh sredstev sklada. Najmanj 20 % sredstev obsegajo naložbe v regiji trgov v razvoju, razliko pa predstavljajo razvite svetovne regije.

Upravljanje naložb sklada temelji na načelu aktivne naložbene politike. Gibanje čiste vrednosti sredstev sklada je odvisno predvsem od splošnega gospodarskega položaja v svetu in v manjši meri od razmer na trgu vrednostnih papirjev v Sloveniji. Naložba v enote premoženja sklada Triglav Steber Global je zato primerna za vlagatelje, katerih premoženjski položaj dopušča prevzemanje večjih naložbenih tveganj, za obdobje daljše od 5 let.

Sestava naložb na dan 31. 3. 2017
Datum ustanovitve 30. 05. 1998
Matična številka 5853915001
Davčna številka SI76205371
Vplačilo kuponov na transakcijski račun 05100-8010450772
Bloomberg oznaka TRISTEB SV
IBAN SI56 0510 0801 0450 772
SWIFT ABANSI2X
ISIN koda SI0021400047
Oznaka investicijskega kupona TDUTS
Vrsta sklada Delniški
Naložbena politika Aktivna
Geografska usmeritev Globalna
Ocena tveganja 5/7
Vstopni stroški največ 3 % Cenik vstopnih stroškov »
Izstopni stroški Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem.
Upravljavska provizija 2,5 %
Celotni stroški poslovanja sklada 2,58 % Arhiv »
Presečna ura 01:00
Izberite način pristopa pri izbiri sklada
Pokličite nas
080 1019
Triglav vzajemni skladi
Skladi vredni zaupanja

Pridružite se vlagateljem v delnice podjetij, ki skrbijo za pridobivanje in predelavo ključnih dejavnikov razvoja globalne ekonomije – naravnih virov.

Dopolnite svoj naložbeni portfelj z delnicami podjetij iz nepremičninskega sektorja, ki predstavlja največji globalni naložbeni razred.

Triglav Zdravje in farmacija

Vlagajte v delnice podjetij iz sektorja zdravstvo in farmacija, saj staranje prebivalstva in podaljševanje življenjske dobe omogočata stabilno rast teh podjetij na srednji in daljši rok.

Triglav Severna Amerika

Zagotovite si naložbo v največji in najrazvitejši svetovni kapitalski trg in investirajte v delnice največjih podjetij na ameriškem trgu in v dolarsko valuto.

Triglav Top Brands

Investirajte v delnice globalnih podjetij z najbolj uveljavljenimi blagovnimi znamkami na svetu, kot so Coca-Cola, Apple, BMW, Google, L'Oreal in številne druge.

Triglav Svetovni razviti trgi

Zagotovite si izpostavitev v delnice največjih svetovnih podjetij iz najbolj razvitih trgov Severne Amerike, Evrope, Azije in Pacifika.

Triglav Renta

Postanite del skupine zmernih vlagateljev, ki si želijo uravnoteženo izpostavljenost do delnic največjih svetovnih podjetij ter prvovrstnih državnih in podjetniških obveznic.

Triglav Rastoči trgi

Vlagajte v hitro rastoče trge Latinske Amerike, vzhodne Evrope, Azije in Pacifika, ki v zadnjih letih beležijo nekajkrat višjo gospodarsko rast od razvitih trgov.

Triglav Obvezniški

Investiranje v obveznice z visoko bonitetno oceno privlači predvsem umirjene vlagatelje, saj predstavlja primerno naložbo za uravnavanje nihajnosti portfelja.

Triglav Money Market EUR

Ste umirjen vlagatelj in vas zanima investiranje v instrumente denarnega trga in v bančne depozite? Triglav Money Market EUR zasleduje doseganje vedno pozitivne donosnosti.

Triglav Hitro rastoča podjetja

Vlagajte v delnice malih, fleksibilnih in hitro rastočih svetovnih podjetij z velikim potencialom rasti.

Triglav EM Potrošne dobrine

Pridružite se vlagateljem v delnice podjetij iz sektorja potrošnih dobrin na rastočih trgih, ki učinkovito izkoriščajo naraščajočo kupno moč tako imenovanih novih potrošnikov.

Triglav High Yield Bond

Investirajte v visoko donosne državne in podjetniške obveznice in si zagotovite višjo donosnost kot pri obveznicah visoke bonitete.

Triglav Azija

V svoj portfelj vključite delnice najzanimivejših azijskih podjetij in vlagajte v najobetavnejše gospodarsko območje na svetu.

Triglav Steber Global

To je največji slovenski vzajemni sklad za globalne naložbe, ki vam omogoča najširšo razpršitev naložb v kapitalsko močna in visoko likvidna svetovna podjetja s potencialom stabilne rasti.

Triglav Balkan

Vas zanima ozko specializirana naložba v obetavno ekonomsko področje? Vzajemni sklad Triglav Balkan nudi izpostavitev do delnic izbranih podjetij balkanske regije.

Triglav Evropa

Dobri poslovni rezultati in dolgoročna poslovna strategija sta prednosti za vlagatelje, ki jih zanimajo uveljavljena evropska podjetja.

Zapri

Želim izvedeti več

To prevent automated spam submissions leave this field empty.