Triglav Renta

Triglav Renta sredstva investira v delnice največjih svetovnih podjetij ter prvovrstne državne in podjetniške obveznice. Prava izbira za vse z zmernimi naložbenimi pričakovanji.
Vrednost enote sklada
Dnevna sprememba:
Stopnja tveganja
4/7
Priporočena doba vlaganja
+3 let
Vrsta sklada
Mešani
 

Vsi izračuni so informativne narave in služijo lažji predstavi donosnosti posameznega sklada. Temeljijo na zadnjem znanem VEP sklada.

Sprememba v izbranem obdobju (%) Sprememba 1 mesec (%) Sprememba 1 leto (%) Sprememba 3 leta (%) Sprememba 5 let (%) Sprememba od začetka (%)
 

Vsi izračuni so informativne narave in služijo lažji predstavi donosnosti posameznega sklada. Temeljijo na zadnjem znanem VEP sklada.

 

Vsi izračuni so informativne narave in služijo lažji predstavi donosnosti posameznega sklada. Temeljijo na zadnjem znanem VEP sklada.

Primerjava skladov in naložbenih kombinacij

Izberi naložbene kombinacije in sklade:

Triglav Azija
Triglav Balkan
Triglav High Yield Bond
Triglav EM Potrošne dobrine
Triglav Naravni viri
Triglav Evropa
Triglav Hitro rastoča podjetja
Triglav Money Market EUR
Triglav Obvezniški
Triglav Rastoči trgi
Triglav Renta
Triglav Severna Amerika
Triglav Steber Global
Triglav Nepremičnine
Triglav Svetovni razviti trgi
Triglav Top Brands
Triglav Zdravje in farmacija
Triglav Dinamični
Triglav Drzni
Triglav Megatrendi
Triglav Umirjeni
Triglav Varni
Triglav Zmerni

Opozorilo!

Vsa mesta so polna!

x
1 mesec
6 mesecev
1 leto
3 leta
5 let
od začetka
od do
Datum: 4.3.2012 - 4.3.2015

Nalaganje podatkov ... Prosimo počakajte.

Tabela primerjav med izbranimi naložbenimi kombinacijami/skladi

           
Vrsta produkta          
Tip sklada /
struktura naložbene
kombinacije
         
Tveganje          
Priporočljiva doba vlaganja          
Aktualni VEP          
Sprememba danes          
Sprememba v
izbranem obdobju
         
Sprememba v 1 mesecu          
Sprememba v 1 letu          
Sprememba v 3 letih          
Sprememba v 5 letih          
Sprememba od začetka          
mio €
Premoženja v upravljanju
Vlagateljev
Za mesečno varčevanje
Zakaj vlagati v sklad Triglav Renta?
  • Sklad uravnoteženo razporeja sredstva med delnice in obveznice. To omogoča nižjo nihajnost sklada. Sklad je z naložbami globalno razpršen s čimer se še dodatno znižujejo tveganja.
  • Delniški del portfelja je razpršen med največja svetovna podjetja, kar skladu daje potencial dolgoročne rasti. Obvezniški del portfelja pa je osredotočen predvsem na evropske državne in podjetniške obveznice, kar skladu daje varnost in znižuje nihajnost.
  • Zaradi svoje naložbene politike sklad priporočamo kot osnovno izbiro za zmerne vlagatelje.
Opis sklada

Sklad Triglav Renta uvrščamo med globalne mešane sklade. Osnovni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti vloženih sredstev ob zmernem tveganju. Naložbe sklada so globalno usmerjene, in sicer pretežno v  delnice uspešnih svetovnih podjetij ter v prvovrstne državne in podjetniške obveznice

Tveganost naložb

Triglav Renta se uvršča med srednje tvegane vzajemne sklade. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim gospodarskim položajem in z razmerami na svetovnih razvitih kapitalskih trgih.

Komu je sklad namenjen?

Sklad je namenjen vlagateljem, ki:

  • Želite dosegati nekoliko višje donose v primerjavi s klasičnimi oblikami varčevanja.
  • Pri svojem investiranju zasledujete stabilnost in varnost naložbe in niste pripravljeni sprejemat večjih naložbenih tveganj.
  • Vas zanima srednje ali dolgoročno varčevanje, daljše od 3 let.
Upravljavec sklada
Gašper Dovč, spec.
Upravljavec investicijskih skladov

Gašper Dovč je specialist ekonomije. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

Upravlja vzajemne sklade Triglav RentaTriglav Svetovni razviti trgi in Triglav Zdravje in farmacija.

Naložbena politika sklada

Osrednja pozornost naložbene politike sklada Triglav Renta je namenjena naložbam v najbolj prepoznavna svetovna podjetja. Naložbe sklada Triglav Renta so prvenstveno globalno usmerjene, in sicer v delnice uspešnih svetovnih podjetij ter prvovrstne državne in podjetniške obveznice. Delež naložb v delnice se giblje med 35 % in 65 % vrednosti sredstev, brez osredotočanja na posamezno državo, regijo oziroma valuto. Preostanek predstavljajo naložbe s fiksnim donosom (obveznice in instrumenti denarnega trga) ter likvidna sredstva. S temi naložbami sklad dosega večjo razpršitev in znižuje nihajnost oziroma tveganost portfelja.

Upravljanje naložb sklada temelji na načelu aktivne naložbene politike. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim gospodarskim položajem in razmerami na trgu vrednostnih papirjev. Naložba v enote sklada Triglav Renta je zato primerna oblika investiranja za tiste vlagatelje, ki jim stabilnost in varnost naložbe pomenita več kot nadpovprečen donos. Naložbo priporočamo vlagateljem, ki iščejo višje donose od klasičnih oblik varčevanja. Primerna je za srednjeročno in dolgoročno varčevanje, za obdobje, ki je daljše od 3 let.

Sestava naložb na dan 29. 12. 2017

Datum ustanovitve

13. 10. 1999
Matična številka 5853915008
Davčna številka SI76205371
Vplačilo kuponov na transakcijski račun 05100-8011882686
Bloomberg oznaka TRIRENT SV
IBAN SI56 0510 0801 1882 686
SWIFT ABANSI2X
ISIN koda SI0021400054
Oznaka investicijskega kupona TDUTR
Vrsta sklada Mešani
Naložbena politika Aktivna
Geografska usmeritev Globalna
Ocena tveganja 4/7
Vstopni stroški največ 3 % Cenik vstopnih stroškov »
Izstopni stroški Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem.
Upravljavska provizija 2 %
Celotni stroški poslovanja sklada 2,08 % Arhiv »
Presečna ura 01:00
Izberite način pristopa pri izbiri sklada
Pokličite nas
080 1019
Triglav vzajemni skladi
Skladi vredni zaupanja

Pridružite se vlagateljem v delnice podjetij, ki skrbijo za pridobivanje in predelavo ključnih dejavnikov razvoja globalne ekonomije – naravnih virov.

Dopolnite svoj naložbeni portfelj z delnicami podjetij iz nepremičninskega sektorja, ki predstavlja največji globalni naložbeni razred.

Triglav Zdravje in farmacija

Vlagajte v delnice podjetij iz sektorja zdravstvo in farmacija, saj staranje prebivalstva in podaljševanje življenjske dobe omogočata stabilno rast teh podjetij na srednji in daljši rok.

Triglav Severna Amerika

Zagotovite si naložbo v največji in najrazvitejši svetovni kapitalski trg in investirajte v delnice največjih podjetij na ameriškem trgu in v dolarsko valuto.

Triglav Top Brands

Investirajte v delnice globalnih podjetij z najbolj uveljavljenimi blagovnimi znamkami na svetu, kot so Coca-Cola, Apple, BMW, Google, L'Oreal in številne druge.

Triglav Svetovni razviti trgi

Zagotovite si izpostavitev v delnice največjih svetovnih podjetij iz najbolj razvitih trgov Severne Amerike, Evrope, Azije in Pacifika.

Triglav Renta

Postanite del skupine zmernih vlagateljev, ki si želijo uravnoteženo izpostavljenost do delnic največjih svetovnih podjetij ter prvovrstnih državnih in podjetniških obveznic.

Triglav Rastoči trgi

Vlagajte v hitro rastoče trge Latinske Amerike, vzhodne Evrope, Azije in Pacifika, ki v zadnjih letih beležijo nekajkrat višjo gospodarsko rast od razvitih trgov.

Triglav Obvezniški

Investiranje v obveznice z visoko bonitetno oceno privlači predvsem umirjene vlagatelje, saj predstavlja primerno naložbo za uravnavanje nihajnosti portfelja.

Triglav Money Market EUR

Ste umirjen vlagatelj in vas zanima investiranje v instrumente denarnega trga in v bančne depozite? Triglav Money Market EUR zasleduje doseganje vedno pozitivne donosnosti.

Triglav Hitro rastoča podjetja

Vlagajte v delnice malih, fleksibilnih in hitro rastočih svetovnih podjetij z velikim potencialom rasti.

Triglav EM Potrošne dobrine

Pridružite se vlagateljem v delnice podjetij iz sektorja potrošnih dobrin na rastočih trgih, ki učinkovito izkoriščajo naraščajočo kupno moč tako imenovanih novih potrošnikov.

Triglav High Yield Bond

Investirajte v visoko donosne državne in podjetniške obveznice in si zagotovite višjo donosnost kot pri obveznicah visoke bonitete.

Triglav Azija

V svoj portfelj vključite delnice najzanimivejših azijskih podjetij in vlagajte v najobetavnejše gospodarsko območje na svetu.

Triglav Steber Global

To je največji slovenski vzajemni sklad za globalne naložbe, ki vam omogoča najširšo razpršitev naložb v kapitalsko močna in visoko likvidna svetovna podjetja s potencialom stabilne rasti.

Triglav Balkan

Vas zanima ozko specializirana naložba v obetavno ekonomsko področje? Vzajemni sklad Triglav Balkan nudi izpostavitev do delnic izbranih podjetij balkanske regije.

Triglav Evropa

Dobri poslovni rezultati in dolgoročna poslovna strategija sta prednosti za vlagatelje, ki jih zanimajo uveljavljena evropska podjetja.

Zapri

Želim izvedeti več

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Uporabnike spletnega mesta www.triglavskladi.si seznanjamo, da bomo vse podatke in informacije, pridobljene od uporabnikov, uporabljali izključno za potrebe komuniciranja z njimi v zvezi s trženjem Triglav vzajemnih skladov in ostalih tako obstoječih kot tudi novih produktov in storitev družbe Triglav Skladi. V zvezi z varstvom osebnih podatkov zagotavljamo, da bo družba za upravljanje kot upravljavec zbirke osebnih podatkov z njimi postopala v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. S tem ko uporabnik posreduje podatke družbi Triglav Skladi s potrditvijo njihovega vnosa v izbrane kontaktne obrazce, dovoljuje, da družba navedene podatke obdeluje za zgoraj opredeljene namene v svojih zbirkah podatkov. Podatke lahko družba Triglav Skladi ali z njene strani pooblaščen pogodbeni obdelovalec podatkov obdeluje do pisnega preklica privolitve, ki ga uporabnik posreduje Družbi. Pisni preklic se lahko nanaša tudi le na posamezen namen oziroma storitev (npr. pošiljanje ponudb, anketiranje, ipd.). Uporabnik lahko družbi po elektronski pošti kadar koli sporoči, katerih vrst elektronskih sporočil oziroma vsebin na svoj e-poštni naslov ne želi več prejemati. Več na http://www.triglavskladi.si/pravno-obvestilo

5 korakov finančnega uspeha

Preberite kako pravilno vstopiti v svet vlaganja.

Prenesite brezplačni priročnik