Triglav High Yield Bond

Triglav High Yield Bond sredstva investira v visoko donosne državne in podjetniške obveznice in omogoča višjo donosnost kot pri obveznicah visoke bonitete.
Vrednost enote sklada
Dnevna sprememba:
Stopnja tveganja
3/7
Priporočena doba vlaganja
+3 let
Vrsta sklada
Obvezniški
 

Vsi izračuni so informativne narave in služijo lažji predstavi donosnosti posameznega sklada. Temeljijo na zadnjem znanem VEP sklada.

Sprememba v izbranem obdobju (%) Sprememba 1 mesec (%) Sprememba 1 leto (%) Sprememba 3 leta (%) Sprememba 5 let (%) Sprememba od začetka (%)
 

Vsi izračuni so informativne narave in služijo lažji predstavi donosnosti posameznega sklada. Temeljijo na zadnjem znanem VEP sklada.

 

Vsi izračuni so informativne narave in služijo lažji predstavi donosnosti posameznega sklada. Temeljijo na zadnjem znanem VEP sklada.

Primerjava skladov in naložbenih kombinacij

Izberi naložbene kombinacije in sklade:

Triglav Azija
Triglav Balkan
Triglav High Yield Bond
Triglav EM Potrošne dobrine
Triglav Naravni viri
Triglav Evropa
Triglav Hitro rastoča podjetja
Triglav Money Market EUR
Triglav Obvezniški
Triglav Rastoči trgi
Triglav Renta
Triglav Severna Amerika
Triglav Steber Global
Triglav Nepremičnine
Triglav Svetovni razviti trgi
Triglav Top Brands
Triglav Zdravje in farmacija
Triglav Dinamični
Triglav Drzni
Triglav Megatrendi
Triglav Umirjeni
Triglav Varni
Triglav Zmerni

Opozorilo!

Vsa mesta so polna!

x
1 mesec
6 mesecev
1 leto
3 leta
5 let
od začetka
od do
Datum: 4.3.2012 - 4.3.2015

Nalaganje podatkov ... Prosimo počakajte.

Tabela primerjav med izbranimi naložbenimi kombinacijami/skladi

           
Vrsta produkta          
Tip sklada /
struktura naložbene
kombinacije
         
Tveganje          
Priporočljiva doba vlaganja          
Aktualni VEP          
Sprememba danes          
Sprememba v
izbranem obdobju
         
Sprememba v 1 mesecu          
Sprememba v 1 letu          
Sprememba v 3 letih          
Sprememba v 5 letih          
Sprememba od začetka          
mio €
Premoženja v upravljanju
Vlagateljev
Za mesečno varčevanje
Zakaj vlagati v sklad Triglav High Yield Bond?
  • Visoko donosne obveznice ponujajo višjo donosnost do dospetja kot obveznice visoke bonitete.
  • Tveganje spremembe obrestne mere je manjše kot pri obveznicah visoke bonitete v primeru začetka zviševanja ključnih obrestnih mer.
  • Vključitev visoko donosnih obveznic zaradi učinka razpršitve doprinese k boljši učinkovitosti portfelja vlagatelja.
Opis sklada

Sklad Triglav High Yield Bond uvrščamo v sklade obveznic izven naložbenega razreda. Osnovni cilj sklada je zagotavljanje dolgoročne kapitalske rasti na osnovi tekočih prihodkov od obresti in kapitalskih dobičkov pri upravljanju naložb.

Tveganost naložb

Triglav High Yield Bond se uvršča med srednje tvegane vzajemne sklade. Dejavniki tveganja so povezani s splošnimi tržnimi in gospodarskimi razmerami na svetovnih trgih vrednostnih papirjev.

Komu je sklad namenjen?

Sklad je namenjen vlagateljem, ki:

  • Želite del svojega premoženja investirati v visoko donosne državne in podjetniške obveznice.
  • Iščete višje donose od klasičnih bančnih vlog in globalnih obvezniških skladov, a se hkrati ne želite izpostavljati delniškim trgom.
  • Že imate izkušnje z varčevanjem v vzajemnih skladih.
  • Vas zanima srednje in dolgoročno varčevanje, daljše od 3 let.
Upravljavec sklada
mag. Rok Bertoncelj, CFA
Pooblaščenec uprave

Rok Bertoncelj je magister ekonomije in nosilec licence CFA. Diplomiral in magistriral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

Upravlja vzajemne sklade Triglav Money Market EURTriglav Obvezniški in Triglav High Yield Bond.

Naložbena politika sklada

Sklad ima vsaj 80 % sredstev naloženih v državnih in podjetniških obveznicah ali drugih oblikah olastninjenega dolga ter v obvezniških ciljnih skladih. Pri tem je najmanj 70 % sredstev izpostavljenih do obveznic zunaj naložbenega razreda. Sklad ima lahko največ 30 % sredstev naloženih v obveznicah trgov v razvoju in v enotah obvezniških ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne vrednostne papirje. Prevladujoča dospelost obveznic se giblje med 1 in 15 let.

Upravljanje naložb sklada temelji na načelu aktivne naložbene politike. Z naložbeno politiko sklada želimo vlagateljem zagotoviti donos, ki je na daljši rok višji od donosa bančnih vlog in obveznic z visoko boniteto. Za razliko od bančnih vlog sklad ob konkurenčnem donosu omogoča znatno večjo likvidnost. Zaradi nizke tveganosti naložbene politike sklad Triglav High Yield Bond priporočamo vlagateljem, ki si želijo varne naložbe z relativno stabilnimi donosi in niso pripravljeni sprejeti visokih tveganj.

Sestava naložb na dan 29. 12. 2017
Datum ustanovitve 5. 9. 2011
Matična številka 5853915012
Davčna številka SI76205371
Vplačilo kuponov na transakcijski račun 05100-8013306743
Bloomberg oznaka TRIEMBD SV
IBAN SI56 0510 0801 3306 743
SWIFT ABANSI2X
ISIN koda SI0021401482
Oznaka investicijskega kupona TDUBO
Vrsta sklada Obvezniški
Naložbena politika Aktivna
Geografska usmeritev Globalni trgi v razvoju
Ocena tveganja 3/7
Vstopni stroški največ 2 % Cenik vstopnih stroškov »
Izstopni stroški Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem.
Upravljavska provizija 1,50 %
Celotni stroški poslovanja sklada 1,96 %  Arhiv »
Presečna ura 01:00
Izberite način pristopa pri izbiri sklada
Pokličite nas
080 1019
Triglav vzajemni skladi
Skladi vredni zaupanja

Pridružite se vlagateljem v delnice podjetij, ki skrbijo za pridobivanje in predelavo ključnih dejavnikov razvoja globalne ekonomije – naravnih virov.

Dopolnite svoj naložbeni portfelj z delnicami podjetij iz nepremičninskega sektorja, ki predstavlja največji globalni naložbeni razred.

Triglav Zdravje in farmacija

Vlagajte v delnice podjetij iz sektorja zdravstvo in farmacija, saj staranje prebivalstva in podaljševanje življenjske dobe omogočata stabilno rast teh podjetij na srednji in daljši rok.

Triglav Severna Amerika

Zagotovite si naložbo v največji in najrazvitejši svetovni kapitalski trg in investirajte v delnice največjih podjetij na ameriškem trgu in v dolarsko valuto.

Triglav Top Brands

Investirajte v delnice globalnih podjetij z najbolj uveljavljenimi blagovnimi znamkami na svetu, kot so Coca-Cola, Apple, BMW, Google, L'Oreal in številne druge.

Triglav Svetovni razviti trgi

Zagotovite si izpostavitev v delnice največjih svetovnih podjetij iz najbolj razvitih trgov Severne Amerike, Evrope, Azije in Pacifika.

Triglav Renta

Postanite del skupine zmernih vlagateljev, ki si želijo uravnoteženo izpostavljenost do delnic največjih svetovnih podjetij ter prvovrstnih državnih in podjetniških obveznic.

Triglav Rastoči trgi

Vlagajte v hitro rastoče trge Latinske Amerike, vzhodne Evrope, Azije in Pacifika, ki v zadnjih letih beležijo nekajkrat višjo gospodarsko rast od razvitih trgov.

Triglav Obvezniški

Investiranje v obveznice z visoko bonitetno oceno privlači predvsem umirjene vlagatelje, saj predstavlja primerno naložbo za uravnavanje nihajnosti portfelja.

Triglav Money Market EUR

Ste umirjen vlagatelj in vas zanima investiranje v instrumente denarnega trga in v bančne depozite? Triglav Money Market EUR zasleduje doseganje vedno pozitivne donosnosti.

Triglav Hitro rastoča podjetja

Vlagajte v delnice malih, fleksibilnih in hitro rastočih svetovnih podjetij z velikim potencialom rasti.

Triglav EM Potrošne dobrine

Pridružite se vlagateljem v delnice podjetij iz sektorja potrošnih dobrin na rastočih trgih, ki učinkovito izkoriščajo naraščajočo kupno moč tako imenovanih novih potrošnikov.

Triglav High Yield Bond

Investirajte v visoko donosne državne in podjetniške obveznice in si zagotovite višjo donosnost kot pri obveznicah visoke bonitete.

Triglav Azija

V svoj portfelj vključite delnice najzanimivejših azijskih podjetij in vlagajte v najobetavnejše gospodarsko območje na svetu.

Triglav Steber Global

To je največji slovenski vzajemni sklad za globalne naložbe, ki vam omogoča najširšo razpršitev naložb v kapitalsko močna in visoko likvidna svetovna podjetja s potencialom stabilne rasti.

Triglav Balkan

Vas zanima ozko specializirana naložba v obetavno ekonomsko področje? Vzajemni sklad Triglav Balkan nudi izpostavitev do delnic izbranih podjetij balkanske regije.

Triglav Evropa

Dobri poslovni rezultati in dolgoročna poslovna strategija sta prednosti za vlagatelje, ki jih zanimajo uveljavljena evropska podjetja.

Zapri

Želim izvedeti več

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Uporabnike spletnega mesta www.triglavskladi.si seznanjamo, da bomo vse podatke in informacije, pridobljene od uporabnikov, uporabljali izključno za potrebe komuniciranja z njimi v zvezi s trženjem Triglav vzajemnih skladov in ostalih tako obstoječih kot tudi novih produktov in storitev družbe Triglav Skladi. V zvezi z varstvom osebnih podatkov zagotavljamo, da bo družba za upravljanje kot upravljavec zbirke osebnih podatkov z njimi postopala v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. S tem ko uporabnik posreduje podatke družbi Triglav Skladi s potrditvijo njihovega vnosa v izbrane kontaktne obrazce, dovoljuje, da družba navedene podatke obdeluje za zgoraj opredeljene namene v svojih zbirkah podatkov. Podatke lahko družba Triglav Skladi ali z njene strani pooblaščen pogodbeni obdelovalec podatkov obdeluje do pisnega preklica privolitve, ki ga uporabnik posreduje Družbi. Pisni preklic se lahko nanaša tudi le na posamezen namen oziroma storitev (npr. pošiljanje ponudb, anketiranje, ipd.). Uporabnik lahko družbi po elektronski pošti kadar koli sporoči, katerih vrst elektronskih sporočil oziroma vsebin na svoj e-poštni naslov ne želi več prejemati. Več na http://www.triglavskladi.si/pravno-obvestilo

Mesečno poročilo

Poročilo o poslovanju Triglav vzajemnih skladov, december 2017

Preberite poročilo