Triglav EM Potrošne dobrine

Triglav EM Potrošne dobrine sredstva investira v delnice podjetij, ki svoje prihodke ustvarjajo v segmentu potrošnih dobrin na rastočih trgih. Prava izbira za vse, ki želite del privarčevanih sredstev investirati v sektorsko omejene, specializirane naložbe.
Vrednost enote sklada
Dnevna sprememba:
Stopnja tveganja
6/7
Priporočena doba vlaganja
+5 let
Vrsta sklada
Delniški
 

Vsi izračuni so informativne narave in služijo lažji predstavi donosnosti posameznega sklada. Temeljijo na zadnjem znanem VEP sklada.

Sprememba v izbranem obdobju (%) Sprememba 1 mesec (%) Sprememba 1 leto (%) Sprememba 3 leta (%) Sprememba 5 let (%) Sprememba od začetka (%)
 

Vsi izračuni so informativne narave in služijo lažji predstavi donosnosti posameznega sklada. Temeljijo na zadnjem znanem VEP sklada.

 

Vsi izračuni so informativne narave in služijo lažji predstavi donosnosti posameznega sklada. Temeljijo na zadnjem znanem VEP sklada.

Primerjava skladov in naložbenih kombinacij

Izberi naložbene kombinacije in sklade:

Triglav Azija
Triglav Balkan
Triglav High Yield Bond
Triglav EM Potrošne dobrine
Triglav Naravni viri
Triglav Evropa
Triglav Hitro rastoča podjetja
Triglav Money Market EUR
Triglav Obvezniški
Triglav Rastoči trgi
Triglav Renta
Triglav Severna Amerika
Triglav Steber Global
Triglav Nepremičnine
Triglav Svetovni razviti trgi
Triglav Top Brands
Triglav Zdravje in farmacija
Triglav Dinamični
Triglav Drzni
Triglav Megatrendi
Triglav Umirjeni
Triglav Varni
Triglav Zmerni

Opozorilo!

Vsa mesta so polna!

x
1 mesec
6 mesecev
1 leto
3 leta
5 let
od začetka
od do
Datum: 4.3.2012 - 4.3.2015

Nalaganje podatkov ... Prosimo počakajte.

Tabela primerjav med izbranimi naložbenimi kombinacijami/skladi

           
Vrsta produkta          
Tip sklada /
struktura naložbene
kombinacije
         
Tveganje          
Priporočljiva doba vlaganja          
Aktualni VEP          
Sprememba danes          
Sprememba v
izbranem obdobju
         
Sprememba v 1 mesecu          
Sprememba v 1 letu          
Sprememba v 3 letih          
Sprememba v 5 letih          
Sprememba od začetka          
mio €
Premoženja v upravljanju
Vlagateljev
Za mesečno varčevanje
Zakaj vlagati v sklad Triglav EM Potrošne dobrine?
  • Vlagateljem omogoča plemenitenje dela premoženja v sektorju, ki glede na trende obeta visok potencial za rast.
  • Krepitev kupne moči in števila »novih potrošnikov«, oz. srednjega sloja v rastočih državah predstavlja velik potencial rasti tudi v prihodnje.
  • Rastoči trgi bodo v prihodnjih letih in desetletjih ostali gonilna sila svetovne gospodarske rasti. Z dvigom življenjskega standarda tamkajšnjega prebivalstva lahko največje prihodke dosegajo prav podjetja iz panoge potrošnje.
  • Zaradi svoje naložbene politike sklad priporočamo kot dopolnilo obstoječim naložbam in ne kot osnovno naložbo vlagatelja.
Opis sklada

Sklad Triglav EM Potrošne dobrine uvrščamo med regionalne sektorske delniške sklade. Osnovni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja z naložbami v sektor osnovnih in trajnih potrošnih dobrin. Naložbe so regionalno usmerjene v delnice podjetij na hitro rastočih svetovnih trgih Azije, Latinske Amerike, Afrike in Vzhodne Evrope.

Tveganost naložb

Triglav EM Potrošne dobrine se uvršča med visoko tvegane vzajemne sklade. Dejavniki tveganja so povezani s splošnimi tržnimi in gospodarskimi razmerami na hitro rastočih kapitalskih trgih ter s specifičnimi tveganji sektorja potrošnih dobrin. 

Komu je sklad namenjen?

Sklad je namenjen vlagateljem, ki:

  • Želite del svojega premoženja izpostaviti globalnim hitro rastočim trgom in podjetjem iz sektorja potrošnih dobrin hkrati.
  • Iščete naložbe s potencialno višjo donosnostjo in ste hkrati pripravljeni sprejemati večja naložbena tveganja.
  • Vas zanima dolgoročno varčevanje, daljše od 5 let.
  • Že imate izkušnje z varčevanjem v vzajemnih skladih.
Upravljavec sklada
mag. Matjaž Dlesk, CFA
Upravljavec investicijskih skladov

Matjaž Dlesk je magister ekonomije in nosilec licence CFA. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Tam je leta 2007 zaključil tudi podiplomski magistrski študij, smer Poslovodenje in organizacija.

Upravlja vzajemne sklade Triglav BalkanTriglav Rastoči trgi in Triglav EM Potrošne dobrine.

Naložbena politika sklada

Osrednja pozornost naložbene politike delniškega sklada Triglav EM Potrošne dobrine je namenjena naložbam v najbolj dinamične svetovne kapitalske trge iz sektorjev osnovnih in trajnih potrošnih dobrin. Naložbe sklada so sektorsko in regionalno usmerjene v delnice podjetij in investicijske sklade iz sektorja potrošnih dobrin na hitro rastočih trgih Azije, Latinske Amerike, Afrike in Vzhodne Evrope. Delež naložb v delnice predstavlja najmanj 85 % vseh sredstev.

Upravljanje naložb sklada temelji na načelu aktivne naložbene politike. Gibanje čiste vrednosti sredstev sklada je močno odvisno od razmer na organiziranih trgih vrednostnih papirjev na rastočih trgih. Naložba v enote premoženja sklada Triglav EM Potrošne dobrine je zato primerna za izkušene vlagatelje in vlagatelje, katerih premoženjski položaj dopušča prevzemanje večjih naložbenih tveganj.

Sestava naložb na dan 29. 12. 2017
Datum ustanovitve 5. 9. 2011
Matična številka 5853915013
Davčna številka SI76205371
Vplačilo kuponov na transakcijski račun 0510 0801 3307 034
Bloomberg oznaka TRIEMPD SV
IBAN SI56 0510 0801 3307 034
SWIFT ABANSI2X
ISIN koda SI0021401474
Oznaka investicijskega kupona TDUPD
Vrsta sklada Delniški
Naložbena politika Aktivna
Geografska usmeritev Globalni trgi v razvoju (iz sektorja potrošnih dobrin)
Ocena tveganja 6/7
Vstopni stroški največ 4 % Cenik vstopnih stroškov »
Izstopni stroški Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem.
Upravljavska provizija 2,50 %
Celotni stroški poslovanja sklada 2,67 %  Arhiv »
Presečna ura 01:00
Izberite način pristopa pri izbiri sklada
Pokličite nas
080 1019
Triglav vzajemni skladi
Skladi vredni zaupanja

Pridružite se vlagateljem v delnice podjetij, ki skrbijo za pridobivanje in predelavo ključnih dejavnikov razvoja globalne ekonomije – naravnih virov.

Dopolnite svoj naložbeni portfelj z delnicami podjetij iz nepremičninskega sektorja, ki predstavlja največji globalni naložbeni razred.

Triglav Zdravje in farmacija

Vlagajte v delnice podjetij iz sektorja zdravstvo in farmacija, saj staranje prebivalstva in podaljševanje življenjske dobe omogočata stabilno rast teh podjetij na srednji in daljši rok.

Triglav Severna Amerika

Zagotovite si naložbo v največji in najrazvitejši svetovni kapitalski trg in investirajte v delnice največjih podjetij na ameriškem trgu in v dolarsko valuto.

Triglav Top Brands

Investirajte v delnice globalnih podjetij z najbolj uveljavljenimi blagovnimi znamkami na svetu, kot so Coca-Cola, Apple, BMW, Google, L'Oreal in številne druge.

Triglav Svetovni razviti trgi

Zagotovite si izpostavitev v delnice največjih svetovnih podjetij iz najbolj razvitih trgov Severne Amerike, Evrope, Azije in Pacifika.

Triglav Renta

Postanite del skupine zmernih vlagateljev, ki si želijo uravnoteženo izpostavljenost do delnic največjih svetovnih podjetij ter prvovrstnih državnih in podjetniških obveznic.

Triglav Rastoči trgi

Vlagajte v hitro rastoče trge Latinske Amerike, vzhodne Evrope, Azije in Pacifika, ki v zadnjih letih beležijo nekajkrat višjo gospodarsko rast od razvitih trgov.

Triglav Obvezniški

Investiranje v obveznice z visoko bonitetno oceno privlači predvsem umirjene vlagatelje, saj predstavlja primerno naložbo za uravnavanje nihajnosti portfelja.

Triglav Money Market EUR

Ste umirjen vlagatelj in vas zanima investiranje v instrumente denarnega trga in v bančne depozite? Triglav Money Market EUR zasleduje doseganje vedno pozitivne donosnosti.

Triglav Hitro rastoča podjetja

Vlagajte v delnice malih, fleksibilnih in hitro rastočih svetovnih podjetij z velikim potencialom rasti.

Triglav EM Potrošne dobrine

Pridružite se vlagateljem v delnice podjetij iz sektorja potrošnih dobrin na rastočih trgih, ki učinkovito izkoriščajo naraščajočo kupno moč tako imenovanih novih potrošnikov.

Triglav High Yield Bond

Investirajte v visoko donosne državne in podjetniške obveznice in si zagotovite višjo donosnost kot pri obveznicah visoke bonitete.

Triglav Azija

V svoj portfelj vključite delnice najzanimivejših azijskih podjetij in vlagajte v najobetavnejše gospodarsko območje na svetu.

Triglav Steber Global

To je največji slovenski vzajemni sklad za globalne naložbe, ki vam omogoča najširšo razpršitev naložb v kapitalsko močna in visoko likvidna svetovna podjetja s potencialom stabilne rasti.

Triglav Balkan

Vas zanima ozko specializirana naložba v obetavno ekonomsko področje? Vzajemni sklad Triglav Balkan nudi izpostavitev do delnic izbranih podjetij balkanske regije.

Triglav Evropa

Dobri poslovni rezultati in dolgoročna poslovna strategija sta prednosti za vlagatelje, ki jih zanimajo uveljavljena evropska podjetja.

Zapri

Želim izvedeti več

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Uporabnike spletnega mesta www.triglavskladi.si seznanjamo, da bomo vse podatke in informacije, pridobljene od uporabnikov, uporabljali izključno za potrebe komuniciranja z njimi v zvezi s trženjem Triglav vzajemnih skladov in ostalih tako obstoječih kot tudi novih produktov in storitev družbe Triglav Skladi. V zvezi z varstvom osebnih podatkov zagotavljamo, da bo družba za upravljanje kot upravljavec zbirke osebnih podatkov z njimi postopala v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. S tem ko uporabnik posreduje podatke družbi Triglav Skladi s potrditvijo njihovega vnosa v izbrane kontaktne obrazce, dovoljuje, da družba navedene podatke obdeluje za zgoraj opredeljene namene v svojih zbirkah podatkov. Podatke lahko družba Triglav Skladi ali z njene strani pooblaščen pogodbeni obdelovalec podatkov obdeluje do pisnega preklica privolitve, ki ga uporabnik posreduje Družbi. Pisni preklic se lahko nanaša tudi le na posamezen namen oziroma storitev (npr. pošiljanje ponudb, anketiranje, ipd.). Uporabnik lahko družbi po elektronski pošti kadar koli sporoči, katerih vrst elektronskih sporočil oziroma vsebin na svoj e-poštni naslov ne želi več prejemati. Več na http://www.triglavskladi.si/pravno-obvestilo

5 korakov finančnega uspeha

Preberite kako pravilno vstopiti v svet vlaganja.

Prenesite brezplačni priročnik