Pon 13 Mar 2017
Delniški trgi so do zdaj pričakovanja že presegli

Delniški trgi so v prvih dveh mesecih letos gotovo izpolnili oziroma celo presegli pričakovanja investitorjev, saj so svetovni indeksi dosegli rekordne ravni, tako je svetovni delniški indeks S & P Global 1200 dosegel petodstotno rast, merjeno v evru, kar je nad povprečjem v zadnjih desetih letih.

Najdonosnejša regija letos so trgi v razvoju, sledijo trgi Severne Amerike, Japonska, najmanj donosen trg pa je Evropa. Med obvezniškimi razredi je letos najdonosnejši segment tako imenovane »high yield obveznice« oziroma visoko donosne obveznice, sledijo podjetniške obveznice ter državne obveznice. Če pogledamo sektorske indekse, ugotovimo, da so v tem obdobju največ pridobili sektor informacijske tehnologije (8,6 odstotka), sledi sektor zdravstva in farmacije (7,1 odstotka) ter sektor materialov in surovin (5,4 odstotka), po drugi strani pa so se najslabše izkazali sektor nepremičnin (3,3 odstotka), sledi sektor telekomunikacij (-0,6 odstotka) ter sektor energije (-5,9 odstotka).

Za nami so skoraj vse objave rezultatov podjetij za zadnji kvartal preteklega leta, saj je v indeksu S & P Global 1200 objavilo že 1121 podjetij. To pomeni 94 odstotkov vseh objav. Objave so bile povprečno nad pričakovanji analitikov, tako na ravni prihodkov, kjer je 52 odstotkov podjetij pozitivno presenetilo, kot na ravni objave dobička, kjer je z objavo pozitivno presenetilo kar 63 odstotkov podjetij.

Dobri makroekonomski podatki v ZDA nakazujejo, da bo ameriška centralna banka na naslednjem zasedanju 15. marca spet zvišala obrestno mero, posledica česar je krepitev vrednosti ameriškega dolarja. Veliko se pričakuje od obljub novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, predvsem v smislu zniževanja davčnih in regulatornih obremenitev ter velikih vlaganj v javno infrastukturo ter obrambo, kar bo zelo pripomoglo k nadaljnji rasti ameriškega gospodarstva. Ta naj bi v prihodnjih desetih letih povprečno znašala 3,5 odstotka, hkrati Trump napoveduje, da bo v prihodnjem desetletju ustvaril 25 milijonov novih delovnih mest, kar bo za njegovo administracijo kljub bogatim poslovnim izkušnjam gotovo velik zalogaj.

OECD v najnovejšem marčnem poročilu ocenjuje, da bo letošnja svetovna gospodarska rast znašala 3,3 odstotka, leta 2018 pa 3,6 odstotka, kar bo predvsem posledica fiskalnih spodbud največjih svetovnih ekonomij, v prvi vrsti ZDA in Kitajske. Izmed razvitih ekonomij glede na napovedi OECD o gospodarski rasti najbolje kaže ZDA, sledi Evropa z okoli 1,6-odstotno rastjo BDP ter Japonska z enoodstotno rastjo BDP. Med razvijajočimi se trgi najbolje kaže Indiji, ki se ji napoveduje za letos 7,3- ter 7,7-odstotna rast BDP leta 2018, za Kitajsko pa se letos pričakuje 6,5-odstotna rast ter 6,3 odstotna prihodnje leto.

Glede na trenutno sliko smo naklonjeni delniškemu trgu, saj smo priča gospodarski rasti, spodbudam, nizkim stroškom zadolževanja ter relativno ugodnim vrednotenjem podjetij. Kot bolj zanimive vidimo delnice v ZDA ter delniške trge držav v razvoju.

 

GRAF: S&P Global 1200 v indeksnih točkah

Vir: Bloomberg

Avtor: Mitja Baša, Triglav Skladi

Več kot polovica podjetij iz indeksa S& P Global 1200 je pozitivno presenetila s poslovnimi rezultati.

Delo, str. 14, 13. 3. 2017, rubrika: Svetovni trg

Zapri

Želim izvedeti več

To prevent automated spam submissions leave this field empty.