Pristopiti želim z osebnim kontaktom

Pristopam klasično!

Zagovarjamo osebni pristop!

V Triglav Skladih vam priporočamo osebni pristop. V primeru osebnega obiska vam bodo naši svetovalci pomagali izbrati primerno obliko naložbe in nato izpolnili vso potrebno dokumentacijo za pristop k skladu. V pogovoru s svetovalcem boste dobili odgovore na vaša vprašanja in izvedeli vse, kar vas bo v zvezi z varčevanjem v naših skladih in naložbenih kombinacijah zanimalo.

Osebno  lahko k našim vzajemnim skladom pristopite:

 • v prodajni pisarni na sedežu družbe na Slovenski 54 v Ljubljani vsak delavnik med 8. in 17. uro;
 • pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 10 19 in dogovorili se bomo za kraj in čas osebnega svetovanja.
Kaj potrebujem ob pristopu?

Fizične osebe za pristop k vzajemnemu skladu ali naložbeni kombinaciji potrebujejo:

 • veljaven osebni dokument (osebno izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje),
 • davčno številko,
 • podatek o bančnem računu (številka TRR in naziv banke).

Mladoletne osebe pristop opravijo skupaj s svojim zakonitim zastopnikom (starši). Če mladoletna oseba še nima osebnega dokumenta, lahko zakoniti zastopnik predloži rojstni list.

Pravne osebe za pristop k skladom potrebujejo:

 • veljaven osebni dokument zakonitih zastopnikov/pooblaščencev (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje),
 • davčno številko zakonitih zastopnikov/pooblaščencev,
 • notarsko overjen izpis iz sodnega ali drugega javnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
 • podatke o dejanskih lastnikih,
 • davčno številko pravne osebe,
 • matično številko pravne osebe,
 • številko transakcijskega računa pravne osebe,
 • žig pravne osebe,
 • če pristop opravlja pooblaščenec pravne osebe, ta potrebuje pooblastilo družbe za zastopanje.

Nazaj na predstavitev skladov »

Za več informacij izberite
Pokličite:
080 10 19
Zapri

Želim izvedeti več

To prevent automated spam submissions leave this field empty.