Ali lahko v vzajemnih skladih varčujejo tudi mladoletniki?

Da, vendar z njihovim premoženjem do otrokovega 15. leta razpolaga njihov zakoniti zastopnik s soglasjem pristojnega Centra za socialno delo. Mladoletniki, stari nad 15 let, lahko s svojim premoženjem razpolagajo s privolitvijo zakonitega zastopnika.

Kateri stroški neposredno bremenijo vlagatelja pri varčevanju v skladih?

Vlagatelja neposredno lahko bremenijo vstopni, izstopni stroški in stroški ob prehodu med skladi.

Kaj so vstopni in izstopni stroški?

Vstopni / izstopni stroški so stroški, do katerih je upravičena družba za upravljanje ob vplačilu / izplačilu sredstev v/iz sklada. Vstopni / izstopni stroški so navadno izraženi v odstotku od vrednosti vplačila / izplačila.

Pregled vseh neposrednih stroškov je vlagateljem na voljo v dokumentu Lestvice vstopnih in izstopnih stroškov, odvisen pa je tudi od morebitnih akcijskih ponudb.

Kateri stroški še bremenijo sklad?

Premoženje sklada bremenijo stroški določeni v prospektu sklada. Navadno so to upravljavska provizija, provizija za opravljanje skrbniških storitev in nekateri drugi stroški, povezani z upravljanjem premoženja sklada (stroški plačilnega prometa, trgovalni stroški, stroški obveščanja.

Kaj je upravljavska provizija?

Upravljavska provizija je letna provizija, do katere je upravičena družba za upravljanje in jo zaračunava za upravljanje sklada. Upravljavska provizija se obračunava vsak delovni (obračunski) dan iz sredstev sklada in je vlagatelj ne plačuje posebej. Višina upravljavske provizije je določena v Pravilih upravljanja sklada.

Kaj je provizija za skrbniške storitve?

Skrbniška provizija je letna provizija do katere je upravičena banka skrbnica. Višina je izražena v odstotku od povprečne letne čiste vrednosti sredstev sklada. Skrbniška provizija se obračunava vsak delovni (obračunski) dan iz sredstev sklada in je vlagatelj ne plačuje posebej.

Zapri

Želim izvedeti več

To prevent automated spam submissions leave this field empty.