Katere dokumente je potrebno predložiti pri pristopu k podskladom Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi?

Ob prvem pristopu k podskladom je v skladu z zakonodajo nujno potrebno opraviti identifikacijo stranke.

Za identifikacijo fizične osebe je potrebno predložiti:

 • veljaven osebni dokument s sliko (npr. osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje…);
 • davčno številko;
 • zaželen je podatek o denarnem računu stranke (številka TRR in naziv banke).

Za identifikacijo pravne osebe mora njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec predložiti:

 • originalni izpis iz sodnega ali drugega javnega registra za pravne osebe (Ajpes), ki ne sme biti starejši od 3 mesecev, ali notarsko overjeno kopijo;
 • podatke o dejanskih lastnikih - dejanski lastniki so fizične osebe, ki so posredno (preko lastništva drugih oseb) ali neposredno imetniki več kot 25 % poslovnega deleža delnic, glasovalnih oziroma drugih pravic, na podlagi katerih so udeleženi pri upravljanju pravne osebe, oziroma so udeleženi v kapitalu pravne osebe z več kot 25 % deležem, ali imajo obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;
 • davčno številko pravne osebe;
 • matično številko pravne osebe;
 • številko transakcijskega računa pravne osebe;
 • žig pravne osebe (v kolikor se uporablja).
Kje lahko vlagatelj pristopi k podskladom Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi?

Vlagatelj lahko k podskladom Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi pristopi:

Je pristop k podskladom treba plačati?

Pristop k podskladom Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi je brezplačen.

Ali podpis pristopne izjave vlagatelja zavezuje k vplačilu?

Podpis pristopne izjave vlagatelja ne obvezuje k vplačilu v katerikoli podsklad. Zato vsem vlagateljem svetujemo, da si odprejo pristopno izjavo k vsem podskladom krovnega sklada, da lahko kasneje nemoteno prehajajo med vsemi podskladi krovnega sklada.

Kdo lahko sklene pristopno izjavo?

Pristopno izjavo lahko samostojno sklene polnoletna fizična oseba ali zakoniti zastopnik v imenu pravne osebe, oz. mladoletne osebe. V primeru, da je vlagatelj star med 15 in 18 let, mora pristopno izjavo podpisati skupaj z zakonitim zastopnikom, če pa je vlagatelj mlajši od 15 let, pristopno izjavo v njegovem imenu izpolni in podpiše samo njegov zakoniti zastopnik.

Kakšna so pooblastila pooblaščenca, imenovanega v pristopni izjavi?

Pooblaščenec fizične osebe je pooblaščen, da opravlja določene posle, vezane na vzajemne sklade vlagatelja:

 • opravlja prenose sredstev;
 • opravlja izplačila sredstev na transakcijski račun, ki ga je potrdil vlagatelj na pristopni izjavi;
 • z osebnim dokumentom vlagatelja opravi prijavo spremembe podatkov vlagatelja.
Zapri

Želim izvedeti več

To prevent automated spam submissions leave this field empty.