Katere dokumente je potrebno predložiti pri pristopu k podskladom Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi?

Ob prvem pristopu k podskladom je v skladu z zakonodajo nujno potrebno opraviti identifikacijo stranke.

Za identifikacijo fizične osebe je potrebno predložiti:

 • veljaven osebni dokument s sliko (npr. osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje…);
 • davčno številko;
 • zaželen je podatek o denarnem računu stranke (številka TRR in naziv banke).

Za identifikacijo pravne osebe mora njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec predložiti:

 • originalni izpis iz sodnega ali drugega javnega registra za pravne osebe (Ajpes), ki ne sme biti starejši od 3 mesecev, ali notarsko overjeno kopijo;
 • podatke o dejanskih lastnikih - dejanski lastniki so fizične osebe, ki so posredno (preko lastništva drugih oseb) ali neposredno imetniki več kot 25 % poslovnega deleža delnic, glasovalnih oziroma drugih pravic, na podlagi katerih so udeleženi pri upravljanju pravne osebe, oziroma so udeleženi v kapitalu pravne osebe z več kot 25 % deležem, ali imajo obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;
 • davčno številko pravne osebe;
 • matično številko pravne osebe;
 • številko transakcijskega računa pravne osebe;
 • žig pravne osebe (v kolikor se uporablja).
Kje lahko vlagatelj pristopi k podskladom Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi?

Vlagatelj lahko k podskladom Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi pristopi:

Je pristop k podskladom treba plačati?

Pristop k podskladom Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi je brezplačen.

Ali podpis pristopne izjave vlagatelja zavezuje k vplačilu?

Podpis pristopne izjave vlagatelja ne obvezuje k vplačilu v katerikoli podsklad. Zato vsem vlagateljem svetujemo, da si odprejo pristopno izjavo k vsem podskladom krovnega sklada, da lahko kasneje nemoteno prehajajo med vsemi podskladi krovnega sklada.

Kdo lahko sklene pristopno izjavo?

Pristopno izjavo lahko samostojno sklene polnoletna fizična oseba ali zakoniti zastopnik v imenu pravne osebe, oz. mladoletne osebe. V primeru, da je vlagatelj star med 15 in 18 let, mora pristopno izjavo podpisati skupaj z zakonitim zastopnikom, če pa je vlagatelj mlajši od 15 let, pristopno izjavo v njegovem imenu izpolni in podpiše samo njegov zakoniti zastopnik.

Kakšna so pooblastila pooblaščenca, imenovanega v pristopni izjavi?

Pooblaščenec fizične osebe je pooblaščen, da opravlja določene posle, vezane na vzajemne sklade vlagatelja:

 • opravlja prenose sredstev;
 • opravlja izplačila sredstev na transakcijski račun, ki ga je potrdil vlagatelj na pristopni izjavi;
 • z osebnim dokumentom vlagatelja opravi prijavo spremembe podatkov vlagatelja.
Zapri

Želim izvedeti več

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Uporabnike spletnega mesta www.triglavskladi.si seznanjamo, da bomo vse podatke in informacije, pridobljene od uporabnikov, uporabljali izključno za potrebe komuniciranja z njimi v zvezi s trženjem Triglav vzajemnih skladov in ostalih tako obstoječih kot tudi novih produktov in storitev družbe Triglav Skladi. V zvezi z varstvom osebnih podatkov zagotavljamo, da bo družba za upravljanje kot upravljavec zbirke osebnih podatkov z njimi postopala v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. S tem ko uporabnik posreduje podatke družbi Triglav Skladi s potrditvijo njihovega vnosa v izbrane kontaktne obrazce, dovoljuje, da družba navedene podatke obdeluje za zgoraj opredeljene namene v svojih zbirkah podatkov. Podatke lahko družba Triglav Skladi ali z njene strani pooblaščen pogodbeni obdelovalec podatkov obdeluje do pisnega preklica privolitve, ki ga uporabnik posreduje Družbi. Pisni preklic se lahko nanaša tudi le na posamezen namen oziroma storitev (npr. pošiljanje ponudb, anketiranje, ipd.). Uporabnik lahko družbi po elektronski pošti kadar koli sporoči, katerih vrst elektronskih sporočil oziroma vsebin na svoj e-poštni naslov ne želi več prejemati. Več na http://www.triglavskladi.si/pravno-obvestilo

Mesečno poročilo

Poročilo o poslovanju Triglav vzajemnih skladov, januar 2018

Preberite poročilo