Ali lahko prenašam svoja sredstva med Triglav skladi?

Svoja sredstva v okviru Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi lahko enostavno prenašate iz enega sklada v drugega in tako sami aktivno upravljate s svojim premoženjem.

Kako prenesem svoja sredstva iz enega v drug sklad?

Če želite prehajati iz enega v drug sklad znotraj Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi, morate izpolniti obrazec za prenos sredstev Naročilo za prenos enot podsklada.

Naročilo lahko izpolnite in oddate na enem od pooblaščenih vpisnih mest družbe Triglav Skladi. V primeru, da želite naročilo posredovati po pošti, telefaksu ali elektronski pošti (pristopne@triglavskladi.si), morate priložiti vse potrebne listine oziroma dokumente (točka 7. 1. - Pogoji za izvedbo popolnega naročila za prenos). Če že varčujete v skladih in bi želeli prenesti sredstva v drug sklad, morate najprej zagotoviti pristop k izbranemu skladu. To storite s podpisom pristopne izjave. Vlagatelji lahko prenašate sredstva med posameznimi skladi ali naložbenimi kombinacijami (točka 7. 2. - tehnike prenosa enot premoženja v, med in iz naložbenih kombinacij).

Katere so prednosti prenosov med skladi?
  • Omogočajo aktivno upravljanje premoženja.
  • Prinašajo davčne ugodnosti, saj velja pri prenosu med skladi istega krovnega sklada odlog ugotavljanja davčne obveznosti.

Prenos odloži ugotavljanje davčne obveznosti do dokončne prodaje, saj se vašim enotam premoženja daljša obdobje držanja (investiranja), s tem pa pada davčna stopnja za davčno obveznost ob končni prodaji.

Več o prenosu sredstev med skladi »

 

Zapri

Želim izvedeti več

To prevent automated spam submissions leave this field empty.