Družba za upravljanje ob vsakem vplačilu vlagatelja izda investicijski kupon iz katerega je razvidno, kdaj je vlagatelj vplačal, koliko je vplačal ter koliko enot premoženja po kakšni ceni (VEP – vrednost enote premoženja) je pridobil. Investicijski kupon je vrednostni papir, katerega izdajatelj je družba za upravljanje in ga ni mogoče prenesti na drugo osebo ter vlagatelju omogoča:

  • pravico do sorazmernega dela čistega dobička iz naložb vzajemnega sklada;
  • pravico do sorazmernega dela vrednosti sredstev ob likvidaciji vzajemnega sklada;
  • pravico, da mu družba za upravljanje na njegovo zahtevo izplača vrednost investicijskega kupona.
     

Vsako vplačilo se pretvori v enote premoženja, saj te sestavljajo vzajemni sklad. Njihovo število se povišuje, oz. znižuje glede na prilive, oz. odlive sredstev iz sklada. Koliko enot premoženja vlagatelj pridobi ob posamičnem vplačilu družba za upravljanje izračuna tako, da vrednost vplačila, zmanjšano za vstopne stroške, deli z VEP. Število enot vlagatelja se v skladu ne spreminja v kolikor vlagatelj ni izvršil dodatnih nakupov ali prodaj. Vsak vlagatelj si lahko izračuna trenutno stanje svojih sredstev tako, da pomnoži trenutno VEP s številom enot, ki jih ima v posameznem skladu.

Zapri

Želim izvedeti več

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Uporabnike spletnega mesta www.triglavskladi.si seznanjamo, da bomo vse podatke in informacije, pridobljene od uporabnikov, uporabljali izključno za potrebe komuniciranja z njimi v zvezi s trženjem Triglav vzajemnih skladov in ostalih tako obstoječih kot tudi novih produktov in storitev družbe Triglav Skladi. V zvezi z varstvom osebnih podatkov zagotavljamo, da bo družba za upravljanje kot upravljavec zbirke osebnih podatkov z njimi postopala v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. S tem ko uporabnik posreduje podatke družbi Triglav Skladi s potrditvijo njihovega vnosa v izbrane kontaktne obrazce, dovoljuje, da družba navedene podatke obdeluje za zgoraj opredeljene namene v svojih zbirkah podatkov. Podatke lahko družba Triglav Skladi ali z njene strani pooblaščen pogodbeni obdelovalec podatkov obdeluje do pisnega preklica privolitve, ki ga uporabnik posreduje Družbi. Pisni preklic se lahko nanaša tudi le na posamezen namen oziroma storitev (npr. pošiljanje ponudb, anketiranje, ipd.). Uporabnik lahko družbi po elektronski pošti kadar koli sporoči, katerih vrst elektronskih sporočil oziroma vsebin na svoj e-poštni naslov ne želi več prejemati. Več na http://www.triglavskladi.si/pravno-obvestilo

Mesečno poročilo

Poročilo o poslovanju Triglav vzajemnih skladov, januar 2018

Preberite poročilo