Družba za upravljanje ob vsakem vplačilu vlagatelja izda investicijski kupon iz katerega je razvidno, kdaj je vlagatelj vplačal, koliko je vplačal ter koliko enot premoženja po kakšni ceni (VEP – vrednost enote premoženja) je pridobil. Investicijski kupon je vrednostni papir, katerega izdajatelj je družba za upravljanje in ga ni mogoče prenesti na drugo osebo ter vlagatelju omogoča:

  • pravico do sorazmernega dela čistega dobička iz naložb vzajemnega sklada;
  • pravico do sorazmernega dela vrednosti sredstev ob likvidaciji vzajemnega sklada;
  • pravico, da mu družba za upravljanje na njegovo zahtevo izplača vrednost investicijskega kupona.
     

Vsako vplačilo se pretvori v enote premoženja, saj te sestavljajo vzajemni sklad. Njihovo število se povišuje, oz. znižuje glede na prilive, oz. odlive sredstev iz sklada. Koliko enot premoženja vlagatelj pridobi ob posamičnem vplačilu družba za upravljanje izračuna tako, da vrednost vplačila, zmanjšano za vstopne stroške, deli z VEP. Število enot vlagatelja se v skladu ne spreminja v kolikor vlagatelj ni izvršil dodatnih nakupov ali prodaj. Vsak vlagatelj si lahko izračuna trenutno stanje svojih sredstev tako, da pomnoži trenutno VEP s številom enot, ki jih ima v posameznem skladu.

Zapri

Želim izvedeti več

To prevent automated spam submissions leave this field empty.