Sre 15 Maj 2013
15.05.2013 - Obvestilo o poteku gospodarskega spora

V skladu z 221. členom Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje ter Sklepom o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot ABANKA SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o., Ljubljana (ABANKA SKLADI) objavlja

Obvestilo o poteku gospodarskega spora

ABANKA SKLADI je v gospodarskem sporu tožeče stranke MIP d.d. – v stečaju zoper toženo stranko ABANKA SKLADI zaradi ničnosti pogodbe in plačila 2.839.040,00 EUR spp prejela sodbo in sklep Višjega sodišča v Kopru, s katerima je sodišče odločilo o pritožbi družbe ABANKA SKLADI zoper Sodbo in sklep Okrožnega sodišča v Novi Gorici (v nadaljevanju: sodba). S sodbo je sodišče potrdilo razsodbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici v delu, v katerem je odločilo, da je kupoprodajna pogodba o kupoprodaji nematerializiranih, z dne 6.7.2007, sklenjena med družbo ABANKA SKLADI in MIP d.d., nična. V tem delu je postala sodba Okrožnega sodišča v Novi Gorici pravnomočna. V ostalem delu, ki se nanaša na plačilo 2.839.040 EUR s pp, plačilo stroškov postopka in zavrženje pobotnega ugovora družbe ABANKA SKLADI, pa je sodbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici razveljavilo in mu naložilo ponovno odločanje.

To obvestilo bo od dne 15.05.2013 objavljeno na spletni strani družbe za upravljanje www.abanka-skladi.si.

 

Uprava družbe

Zapri

Želim izvedeti več

To prevent automated spam submissions leave this field empty.